• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie CQI-11 (Plating System Assessment) - Audyt procesu galwanizacji - wymaganie AIAG (edycja 3, 2019)

szkolenie otwarte/zamknięte

Poznaj aktualne wymagania normy CQI-11 i zasady zarządzania audytami do oceny procesów galwanicznych. Nabądź umiejętności interpretacji wymagań normy CQI-11, stosowania wymagań i wytycznych standardu.

Standard CQI-11 służy ocenie systemu galwanicznego i został on wpisany jako wymaganie w aktualnie obowiązującym IATF 16949. Obowiązuje on wszystkich dostawców motoryzacyjnych na całym świecie, którzy zawarli umowę dotyczącą zakupów, dostaw i jakości w całym łańcuchu dostaw.

Istotne dla organizacji jest zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania wymagań standardu CQI-11.
Zapoznaj się z wymaganiami, których organizacja musi przestrzegać, aby opracować system zarządzania galwanizacją, zapewniający ciągłe doskonalenie.

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA:
- Technolodzy, Inżynierowie jakości i procesu nadzorujący proces galwanizacji.
- Kierownicy Działów Jakości / Pełnomocnicy SZJ, Menedżerowie odpowiedzialni za działania, właściciele procesów.
- Liderzy projektów, inżynierowie odpowiedzialni za kontakt z klientem i pracę z dostawcą.
- Pracownicy, którzy wpływają na satysfakcję klienta.

PROGRAM SZKOLENIA: CQI-11 (Plating System Assessment)- Audyt procesu galwanizacji- wymaganie AIAG (wydanie 3, 2019):

1.  Charakterystyka procesów specjalnych.
2.  Rodzina norm AIAG CQI.
3.  CQI w świetle wymagań Klientów.
4.  Omówienie normy CQI-11.
4.1.Odpowiedzialność Personelu i Planowanie jakości.
4.2.Składowanie,transport i przechowywanie wyrobów.
4.3.Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami.
4.4.Job Audit (Audyt wyrobu, audyt procesu montażu wyrobu gotowego oraz audyt pakowania).
4.5.Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-11.
4.6.Szczegółowe omówienie tabel A-I.
4.7.Podsumowanie szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

 


Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?