• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie CQI-15- audyt procesu spawania i zgrzewania- wymaganie AIAG (2nd Edition, 2020)

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników szkolenia z wymaganiami standardu AIAG dla procesów spawania/zgrzewania - CQI-15 2nd Edition.

Szkolenie CQI-15 - audyt procesu spawania i zgrzewania- wymaganie AIAG (2nd Edition, 2020)

CQI-15 Special Process: Welding System Assessment to standard wydany przez AIAG, zawierający zbiór wytycznych i dobrych praktyk dotyczących procesu spawania i zgrzewania. Opracowany zostal w celu zapewnienia wspólnego podejścia do systemu zarządzania spawalnictwem dla organizacji zajmujących się produkcją i serwisem części samochodowych.

Określone zostały w nim wymagania dotyczące procesów dla organizacji lub jej dostawców wykonujących spawanie metali żelaznych i nieżelaznych. 

 
Udział w szkoleniu pozwala nabyć umiejętność prawidłowej interpretacji wymagań standardu CQI-15 przyczyniając się do zwiększenia efektywności pracy i poprawy jakości produkowanych wyrobów.
 
W trakcie szkolenia audyt procesu spawania i zgrzewania wg CQI-15 przekazana zostanie praktyczna wiedza na temat sposobu prowadzenia auditów zgodnie z CQI-15, jak również stosowania i wdrażania tego standardu w organizacji.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA
– 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Cel szkolenia:

 • Zaznajomienie uczestników szkolenia z aktualnymi wymaganiami standardu AIAG dla procesów spawania/zgrzewania - CQI-15 2nd Edition.
 • Nabycie umiejętności interpretacji standardu CQI-15.
 • Zapoznanie z budową i zasadą korzystania z arkuszy auditowych.
 • Praktyczne warsztaty pracy z tabelami.

Program szkolenia CQI-15 2nd Edition- AUDYT PROCESU SPAWANIA/ZGRZEWANIA- AIAG:

1. Charakterystyka procesów specjalnych w świetle wymagań ISO, IATF, AIAG.
2. Rodzina norm AIAG CQI.
3. Normy AIAG CQI w świetle wymagań Klientów. Powiązania normy CQI-15 z innymi wymaganiami globalnymi.
4. Wprowadzenie do normy CQI-15 2nd Edition.
5. Podstawowa terminologia w normie CQI-15 2nd Edition.
6. Kwalifikacje audytorów oraz zasad planowania, realizacji oraz raportowania audytów.
7. Budowa arkuszy auditowych i system oceny.
8. Szczegółowe omówienie wymagań CQI-15 2nd Edition.
9. Szczegółowe omówienie tabel.
10. Podsumowanie szkolenia. 

Korzyści z udziału w szkoleniu: 

 • Nabycie wiedzy z zakresu CQI-15.
 • Zaznajomienie z rodziną standardu AIAG CQI.
 • Zrozumienie powiązania CQI-15 z innymi wymaganiami.
 • Nabycie wiedzy na temat planowania, realizacji i raportowania audytów w oparciu o ISO 19011.
 • przygotowanie do prowadzenia auditu procesu spawania i zgrzewania.
 Do kogo skierowane jest szkolenie ?
 • technologów,inżynierów procesów odpowiedzialnych za procesy spawania/zgrzewania,
 • inżynierów jakości odpowiedzialnych za kontakt z klientem
 • kierowników działów / właścicieli procesów spawania/zgrzewania
 • liderów, kierowników produkcji, mistrzów, 
 • audytorów.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?