• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie CQI-30 Proces specjalny. Przetwórstwo gumy - mieszanie i formowanie- ocena systemu/procesu.

szkolenie zamknięte

Standard AIAG CQI-30 zapewnia wspólne podejście do systemu mieszania i formowania gumy dla organizacji zajmujących się produkcją i serwisem części samochodowych.

Stowarzyszenie motoryzacyjne AIAG (Automotive Industry Action Group) jest wydawcą standardów CQI (Continuous Quality Improvement).

CQI-30 Rubber Processing System Assessment – Mixing & Molding to samoocena, którą należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku.

CQI-30 obejmuje procesy formowania gumy z wytycznymi dotyczącymi mieszania gumy, od zakupu surowców po ważenie, kontrolę formowania, mieszanie, wykańczanie i testowanie mieszanki gumowej. Zawiera również wytyczne dotyczące kontroli i testowania, najlepsze praktyki dotyczące obiektów i sprzętu, prasowania, formowania wtryskowego i transferowego oraz przygotowania podłoża.
Standard AIAG CQI-30 zapewnia wspólne podejście do systemu mieszania i formowania gumy dla organizacji zajmujących się produkcją i serwisem części samochodowych.
Celem CQI-30 Special Process: Rubber Processing System Assessment – Mixing & Molding jest opracowanie systemu zarządzania mieszaniem i formowaniem gumy, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz redukcję zmienności i odpadów w łańcuchu dostaw.

Czas trwania: 2 dni- 16 godzin szkoleniowych


Szkolenie skierowane jest do:
•    Technologów, Inżynierów jakości i procesu,
•    Kierowników Działów Jakości / Pełnomocników SZJ, Managerów odpowiedzialnych za działania oraz właścicieli procesów,
•    Liderów projektów, inżynierów odpowiedzialnych za kontakt z klientem i pracę z dostawcą,
•    Pracowników nadzorujących procesy przetwórstwa gumy.

Program szkolenia: CQI-30 Proces specjalny. Przetwórstwo gumy- mieszanie i formowanie- ocena systemu/procesu

1. Charakterystyka procesów specjalnych w świetle wymagań ISO, IATF, AIAG.
2. Rodzina norm AIAG CQI.
3. CQI -30 w świetle wymagań Klientów.
4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. Kompetencje audytora CQI-30
5. Omówienie normy CQI-30  w aspekcie procesów przetwórstwa gumy (RPSA)
5.1 Odpowiedzialność kierownictwa i Planowanie jakości.
5.2. Monitorowanie procesu produkcji. Dokumentacja.
5.3. Nadzór nad maszynami  i oprzyrządowaniem.
5.4. Postępowanie z wyrobem niezgodnym i naprawy.
5.5. Wymagania dla wyposażenia procesowego i badawczego.
6. Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-30.
7. Szczegółowe omówienie sekcji 1 – 8.
8. Warsztaty.
9. Podsumowanie szkolenia.
W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z wymaganiami standardu AIAG CQI-30 dla procesu Przetwórstwo gumy - mieszanie i formowanie zgodnie z wymaganiami przedmiotowej regulacji normatywnej. 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?