Szkolenie CQI-29 Proces specjalny: Lutowanie twarde piecowe (obróbka cieplna) aluminium i stali nierdzewnej - ocena systemu/procesu.

szkolenie zamknięte

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z wymaganiami standardu AIAG dla procesu: lutowanie twarde piecowe (obróbka cieplna) aluminium i stali nierdzewnej - CQI-29.

Czas trwania: 2 dni- 16 h szkoleniowych
 
Szkolenie skierowane jest do:
 
- Technologów, Inżynierów jakości i procesu,
- Kierowników Działów Jakości / Pełnomocników SZJ, Managerów odpowiedzialnych za działania oraz właścicieli procesów.
- Liderów projektów, inżynierów odpowiedzialnych za kontakt z klientem i pracę z dostawcą.
 
 

Program szkolenia:

 
1.Charakterystyka procesów specjalnych w świetle wymagań ISO, IATF, AIAG.
2. Rodzina norm AIAG CQI.
3. CQI w świetle wymagań Klientów.
4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. Kompetencje audytora CQI-29
5. Omówienie podstawowych aspektów lutowania twardego piecowego 
6. Omówienie normy CQI-29 w aspekcie procesów lutowania twardego piecowego (BSA)
6.1 Planowanie jakości.
6.2. Monitorowanie procesu produkcji. Dokumentacja.
6.3. Nadzór nad przyrządami  i oprzyrządowaniem.
6.4.Postępowanie z wyrobem niezgodnym i naprawy.
6.5. Wymagania dla wyposażenia procesowego i badawczego.
6.6. Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-29
6.7. Szczegółowe omówienie tabel/formularzy audytowych (CQI-29:2021 sekcje 1-9)
7.Warsztaty.
8. Podsumowanie szkolenia
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?