• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie CQI- 8 (Layered Process Audit) audit warstwowy procesu wg AIAG (szkolenie online)

szkolenie zamknięte

Dzięki szkoleniu pogłębisz swoją wiedzę z zakresu: planowania i realizacji auditu warstwowego, przygotowania programu auditu oraz opracowywania skutecznych list auditowych.

Korzyści:
Pogłębienie wiedzy z zakresu:
- planowania i realizacji auditu warstwowego
- przygotowania programu auditu
- opracowywania skutecznych list auditowych
- oceny zgodności realizacji poszczególnych warstw procesów
- tworzenia planów działań korygujących
 
Cele szkolenia:
I. Nabycie podstawowej wiedzy nt. zagadnień, wymagań i celów normy CQI8
II. Przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG CQI
III. Zdobycie wiedzy na temat kompleksowego planowania i realizacji auditów wg standardu CQI8 
IV. Uzyskanie świadomości odnośnie korzyści wynikających z wdrożenia i regularnego przeprowadzania auditów warstwowych 
V. Zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia


Program szkolenia: CQI- 8 (Layered Process Audit) audit warstwowy procesu wg AIAG

 
1. Wytyczne podręcznika AIAG CQI 8 dla LPA – auditu warstwowego procesu
2. Audit procesu/ wyrobu/ systemu, a audit warstwowy
3. Poszczególne kroki wdrożenia auditu warstwowego w organizacji (gap analysis)
4. Zakres i korzyści LPA
5. Pojęcie auditora wg CQI 8
6. Główne składowe i założenia dla auditu warstwowego 
7. Właściciele procesu
8. Program LPA i lista auditowa
9. Zasady przeprowadzania auditu warstwowego
10. Etapy i realizacja auditu
11. Niezgodności i plan działań korygujących
12. Monitorowanie i nadzorowanie wyników auditu
13. Rola najwyższego kierownictwa

Warsztaty:
1) Tworzenie list kontrolnych dla poszczególnych obszarów
2) Opracowanie programu auditów
 
Czas trwania szkolenia: 8h (1 dzień)
 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?