Szkolenie Dobre praktyki postępowania z reklamacjami i zwiększania zadowolenia klienta na podstawie wytycznych PN-ISO 10002:2018

szkolenie zamknięte

Szkolenie- wykorzystanie dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10002:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu postępowania z reklamacjami.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do:
 • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów zespołów zajmujących się reklamacjami
 • uczestników zespołów zajmujących się reklamacjami
 • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych

Uczestnicząc w szkoleniu:
Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
 • Wytycznych dotyczących postepowania z reklamacjami zawartych w PN-ISO 10002:2018
 • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego postępowania z reklamacjami
 • Ról, odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu postępowania z reklamacjami
 • Podstaw komunikacji i negocjacji
 • Doskonalenie procesu postępowania z reklamacjami i zwiększania zadowolenia klienta
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
 • Zdefiniować kluczowe elementy procesu postępowania z reklamacjami
 • Włączyć do procesu postępowania z reklamacjami dobre praktyki zawarte w wytycznych PN-ISO 10002:2018
 • Oceniać oraz wybierać lidera i osoby do zespołu zajmującego się reklamacjami
 • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie postępowania z reklamacjami.
 • Doskonalić proces postępowania z reklamacjami
 • Audytować i dokonywać przeglądów proces postepowania z reklamacjami
Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
 • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie postępowania z reklamacjami
 • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces postępowania z reklamacjami
Celem szkolenia jest:

Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10002:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu postępowania z reklamacjami.
 
Zakres szkolenia:
Wprowadzenie
Reklamacja – co to jest i czyj jest to problem?
Kluczowe elementy postępowania z reklamacjami
Wytyczne PN-ISO 10002:2018
Terminy i definicje
Zasady przewodnie
Struktura ramowa postępowania z reklamacjami
Planowanie, projektowanie i rozwój
Kroki w procesie postępowania z reklamacjami
Utrzymanie i doskonalenie
Załączniki
Podstawy komunikacji
Podstawy negocjacji
Oczekiwania klienta związane z reklamacją
PDCA w zarządzaniu reklamacjami
Wprowadzenie do procesu rozwiązywania problemów
Przyjmowanie reklamacji
Odrzucanie reklamacji
Podsumowanie

 
 
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?