Szkolenie PDCA i efektywne rozwiązywanie problemów

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stosowania cyklu PDCA do rozwiązywaniu problemów w organizacjach produkcyjnych oraz nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik związanych z metodą.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ 1
•    Wprowadzenie
•    Kluczowe elementy rozwiązywania problemów
o    Jakość i zarządzanie jakością
o    Podejście procesowe i zarządzanie procesami:
o    Standard i praca standaryzowana
o    Środowisko i kultura rozwiązywania problemów
o    Cele i mierniki
•    Cykl PDCA w rozwiązywaniu problemów
•    Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów:
o    Wstępna analiza problemu
o    Powołanie zespołu:
Lider i jego rola
Zespół i jego rola
Zasady powoływania zespołów
Współpraca w zespole
Idealny zespół
o    Zdefiniowanie problemu
o    Zdefiniowanie i wdrożenie działań krótkoterminowych
o    Zdefiniowanie i potwierdzenie przyczyn źródłowych
o    Zdefiniowanie działań długoterminowych
o    Wdrożenie, monitorowanie i weryfikacja działań długoterminowych
o    Standaryzacja – działania zapobiegające nawrotom problemu
o    Podsumowanie i podziękowania dla zespołu
•    Budowanie organizacji nakierowanej na analizę doświadczeń - Lessons Learned
•    Narzędzia jakości
o    5W2H
o    Wywiad z pracownikiem
o    5S
o    5W
o    Wywiad z pracownikiem
o    Diagram Ishikawy
o    Diagram Żółwia
o    Burza mózgów
o    Analiza Pareto
o    Flow Chart
o    Visual Management
o    Plan działań i status działań
o    Audyt
•    Podsumowanie

DZIEŃ 2
•         Praca na przykładach przygotowanych przez klienta – zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
•         Podsumowanie szkolenia
Wybierz termin szkolenia

cena 1600,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1500,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane