• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie PDCA i efektywne rozwiązywanie problemów

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stosowania cyklu PDCA do rozwiązywaniu problemów w organizacjach produkcyjnych oraz nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik związanych z metodą.

PROGRAM SZKOLENIA: PDCA i efektywne rozwiązywanie problemów

DZIEŃ 1

1. Wprowadzenie.
2. Kluczowe elementy rozwiązywania problemów:

 • Jakość i zarządzanie jakością
 • Podejście procesowe i zarządzanie procesami:
 • Standard i praca standaryzowana,
 • Środowisko i kultura rozwiązywania problemów,
 • Cele i mierniki.

3. Cykl PDCA w rozwiązywaniu problemów.
4. Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów:

 • Wstępna analiza problemu
 • Powołanie zespołu:
 • Lider i jego rola,
 • Zespół i jego rola,
 • Zasady powoływania zespołów.

5. Współpraca w zespole.
6. Idealny zespół:

 • Zdefiniowanie problemu,
 • Zdefiniowanie i wdrożenie działań krótkoterminowych,
 • Zdefiniowanie i potwierdzenie przyczyn źródłowych,
 • Zdefiniowanie działań długoterminowych,
 • Wdrożenie, monitorowanie i weryfikacja działań długoterminowych,
 • Standaryzacja – działania zapobiegające nawrotom problemu,
 • Podsumowanie i podziękowania dla zespołu.

7. Budowanie organizacji nakierowanej na analizę doświadczeń - Lessons Learned.
8. Narzędzia jakości:

 • 5W2H,
 • Wywiad z pracownikiem,
 • 5S,
 • 5W,
 • Wywiad z pracownikiem,
 • Diagram Ishikawy,
 • Diagram Żółwia,
 • Burza mózgów,
 • Analiza Pareto,
 • Flow Chart,
 • Visual Management,
 • Plan działań i status działań,
 • Audyt.

9. Podsumowanie.

DZIEŃ 2
1. Praca na przykładach przygotowanych przez klienta – zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
2. Podsumowanie szkolenia.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dzień (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane