• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie E-doręczenia

szkolenie otwarte/zamknięte

 • Od 10 grudnia 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz związki metropolitalne, jak również samorządowe zakłady budżetowe są zobowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Obowiązek włączenia instytucji do Systemu Doręczeń Elektronicznych oznacza, że:

 • Instytucja musi mieć adres do doręczeń elektronicznych (ADE) zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych (BAE).
 • Korespondencja między zobowiązanymi podmiotami oraz obywatelami i innymi podmiotami musi odbywać się za pośrednictwem systemu przeznaczonego do obsługi Doręczeń Elektronicznych.

PROGRAM SZKOLENIA: E-DORĘCZENIA 

1. Założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
2. Definicje ustawowe: 

 • podmiot publiczny,
 • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • operator wyznaczony,
 • baza adresów elektronicznych (BAE),
 • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE),
 • publiczna usługa hybrydowa (PUH).

3. Adres do doręczeń elektronicznych – definicja, znaczenie, zastosowanie: 

 • Wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń.

4.Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych (BAE).
5.Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń.
6.Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych (BAE).
7.Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie.
8.Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
9.Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego:

 • Wszczęcie postępowania administracyjnego – z urzędu, na żądanie strony, 
 • Zasada pisemności postępowania - zmiany; załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie lub usług online, 
 • Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym, 
 • Terminy załatwiania spraw, 
 • Doręczanie decyzji administracyjnych.

10. Terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej, proces wdrażania przepisów w życie po 01.07.2022.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2001 ukończyłem aplikację komorniczą. Pracowałem w kancelariach komorniczych jako aplikant, a następnie jako asesor komorniczy. W 2015 r. ukończyłem studia podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
Od 2013 roku prowadzę szkolenia obejmujące tematykę:
- KPA
- Prawa pracy
- Prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej
- Zasad zawierania i zabezpieczania umów handlowych
- Zabezpieczania wierzytelności
- Zasad prowadzenia działań windykacyjnych
- Postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
- Zasady współpracy z komornikami oraz formalną kontrolę działań komorniczych
- Formalnych aspektów weryfikacji kontrahentów
- Ochrony danych osobowych
- BHP
Przeprowadziłem szereg szkoleń otwartych, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy SKOK-ów i banków spółdzielczych. Prowadziłem również szkolenia zamknięte dla takich podmiotów jak Tauron SA, Agencja Mienia Wojskowego oraz (była) Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zrealizowałam szereg szkoleń wstępnych i okresowych w ramach realizacji zadań zewnętrznej służby bhp dla pracodawców.Wybierz termin szkolenia

cena 990,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 890,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane