• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Efektywna praca home office

szkolenie zamknięte

Szkolenie skierowane jest do pracowników i kadry kierowniczej wszystkich szczebli pragnących nauczyć się skutecznie pracować zdalnie oraz zarządzać pracownikami pracującymi w tej formie.

Praca zdalna wymaga przede wszystkim kompetencji osobistych potrafi być równie efektywna a czasami nawet efektywniejsza niż praca stacjonarna. Wymaga to jednak wiedzy, umiejętności oraz samodyscypliny.
Inwestowanie w ludzi to często najbardziej efektywna metoda uzyskiwania wzrostu dochodów instytucji. Zarówno badania, jak i praktyka wskazują, że coraz częściej kompetencje zawodowe nie ograniczają się do wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a również so umiejętności psychologicznych. W firmie nowoczesnej  posiadanie tych właśnie umiejętności zapewnia osiągnięcie sukcesu zawodowego.
Metodologia szkolenia:
 • Wykład interaktywny on-line,
 • Dyskusja moderowana,
 • Symulacje,
 • Warsztat,
 • Testy autodiagnostyczne.

PROGRAM SZKOLENIA: Efektywna praca home office

SPECYFIKA PRACY HOME OFFICE
 • Nastawienie własne do pracy home office,
 • Home office to nie czas wolny,
 • Zasady pracy zdalnej,
 • Komunikacja w home office,
 • Czas pracy pracownika zdalnego,
 • Home office a ochrona danych osobowych,
 • ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY HOME OFFICE,
 • Specyfika miejsca pracy zdalnej,
 • Korzyści home office dla pracownika,
 • Optymalne przygotowanie miejsca pracy,
 • Nastawienie i koncentracja, czyli niekoniecznie w piżamie,
 • Przygotowanie rodziny i otoczenia,
 • Efekty a nie liczba godzin pracy,
 • Korzyści home office dla pracodawcy.
PLANOWANIE PRACY W HOME OFFICE
 • Specyfika planowania pracy home office,
 • Zarządzanie sobą w czasie pracując z domu,
 • Ważne i pline czyli zarządzanie prioryteatami w pracy,
 • Dystraktory - kontrola przerw w pracy zdalnej,
 • Ustalenie godzin pracy i oddzielenie zadań zawodowych od pozazawodowych,
 • Mobilny styl pracy. Czy większa swoboda to zawsze większa efektywność?
NARZĘDZIA UŁATWIAJĄCE ORGANIZACJĘ I WSPÓŁPRACĘ PRZY PRACY ZDALNEJ
 • Narzędzia sprawnej zdalnej pracę zespołowej,
 • ­ Yammer,
 • ­ Jira,
 • ­ Basecamp,
 • ­ Trello,
 • ­ Asana,
 • ­ Workplace by Facebook,
 • ­ Messenger,
 • ­ Microsoft® Teams,
 • ­ Skype,
 • ­ Slack,
 • Wybór narzędzi do pracy zdalnej dopasowanych do potrzeb, osobowości i kultury organizacji.
PRACA ZDALNA A OSOBOWOŚĆ
 • Czy każdy może pracować zdalnie? - psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i różnice przy pracy zdalnej
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w home office i w zespole
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Komunikacja przy pracy zdalnej pracowników o różnych stylach osobowości
Opinie Uczestników szkolenia.
Co w szkoleniu podobało się Pani/Panu szczególnie??:
 
 • "Otwartość trenera na nasze potrzeby i odpowiedzi, przykłady, które niekoniecznie były bezposrednio związane z teamtem, a tylko pośrednio go dotyczyły "
 • "Forma dyskusji - nie wykład"
 • "Całokształt"
 • "Jestem bardzo zadowolona z odbytego szkolenia"Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane