• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Effective Problem Solving- Metoda 8D, Ishikava, 5Why

szkolenie otwarte/zamknięte

Przedmiotem szkolenia jest program metodologii rozwiązywania problemu metodą 8D przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 5WHY, Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikava, Burza Mózgów, Diagram Pareto, Diagram korelacji, PDCA, Histogram.

Zastosowanie Effective Problem Solving w rozwiązywaniu problemów jakościowych:

Rozwiązywanie problemów jakościowych jest jedną z podstawowych potrzeb i trudności jaką jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Jak się bardzo często okazuje zdiagnozowana przyczyna posiada swoją pierwotną przyczynę, a ta z kolei może posiadać swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów.
 • Ponadto, dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji. Zrozumieją wagę poprawnego zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy. 

PROGRAM SZKOLENIA: Effective Problem Solving- Metoda 8D, Ishikava, 5Why:

Podczas rozwiązywania problemów jednym z najważniejszych tematów jest identyfikacja głównej przyczyny. Często okazuje się, że zdiagnozowana przyczyna posiada swoją przyczynę, ta z kolei swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia procesów jest odkrycie przyczyny źródłowej. Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu.

Szkolenie z Problem Solving pozwoli uczestnikom na zdobycie umiejętności dzięki, którym będą umieli zdiagnozować przyczynę źródłową problemu a następnie będą wstanie wspólnie wypracować rozwiązanie, które pozwoli na skuteczne wyeliminowanie problemu za pomocą narzędzi jakie zostaną przedstawione na szkoleniu.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving.

2. Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?

3. Problem Solving a cykl PDCA.

4. Istota metody 8D,poszczególne kroki w metodzie:

 • Wymagania klienta i jego satysfakcja – kim są nasi klienci? Jakie mają wymagania?
 • Punkt widzenia klienta.

5. Definiowanie problemu – skąd czerpać informacje o problemie?

 • Co to jest problem?
 • Jak skutecznie opisać problem?
 • Analiza jest/nie jest.
 • 5W 2H.

6. Istota wiarygodności danych wykorzystywanych do analizy problemu:

 • Podstawy MSA

7. Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów:

 • Efekt synergii pracujących zespołów. Test NASA.
 • Kreatywność zespołów i co na nią wpływa.
 • Zabójcy kreatywności.

8. Raport A3 i 8D – elementy arkuszy:

 • Identyfikacja problemu.
 • Cel – określenie stanu docelowego.
 • Analiza przyczynowo – skutkowa.
 • Określenie środków zaradczych.
 • Plan działań.
 • Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników.
 • Dalsze działania – standaryzacja.

9. Raporty jako narzędzie komunikacji w organizacji.

10. Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving:

 • SMART-ne definiowanie celu.
 • Burza mózgów – metoda generowania pomysłów.
 • Diagram Ishikawy.
 • Metoda 5 Why.
 • Analiza Pareto – Lorenza.
 • Histogram.

11. Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących.

12. PDCA – Ćwiczenie nie da się „nie istnieje”.

13. Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom.

14. Warsztat

15. Podsumowanie

FORMA SZKOLENIA: 

Szkolenie to w 75% warsztat, gdzie uczestnicy po krótkiej prezentacji narzędzia będą mogli je przetestować w praktyce na przygotowanych przykładach.  Na koniec uczestnikom szkolenia zostaną przekazane w wersji elektronicznej edytowalne przykłady arkuszy, formularzy czy też raportów. Przekazane dokumenty będą dobrą bazą do przygotowania własnych formularzy z uwzględnieniem specyfiki firmy.    

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo ukończył studia trenera biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Przez dziesięć lat związany z Volkswagen Motor Polska, gdzie odpowiadał za rozwój i szkolenia pracowników oraz za system zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie. Koordynator projektu Pracy grupowej oraz projektów doskonalących „KVP”. Konsultant i trener Stowarzyszenia ds. Badania Pracy
i Organizacji Przedsiębiorstw Refa w zakresie Lean manufacturig. Trener, moderator workshopów koncernowych uczestnik wielu projektów z zakresu modelowania linii produkcyjnych.

Autor kilku publikacji na konferencjach naukowych w zakresie zarządzania wiedzą w organizacjach
i efektywnych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście podniesienia sprawności organizacji.Wybierz termin szkolenia

cena 1 900,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1800,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane