• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Metoda Global 8D

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty i przebiegu procesu 8D, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów oraz poznanie zasad tworzenia zespołów i współpracy w nich, ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami.

PROGRAM SZKOLENIA: Metoda Global 8D


1. Powitanie i sprawy organizacyjne
2. Wprowadzenie do zagadnienia
3. Problem – co to jest i jak go zidentyfikować?
4. D1 – Powołanie zespołu:

  • Zasady powoływania zespołów
  • Współpraca w zespole
  • Idealny zespół

5. D2 – Zdefiniowanie problemu

  • 5W1H
  • Flow Chart

6. D3 – Zdefiniowanie i wdrożenie działań krótkoterminowych
7. D4 – Zdefiniowanie i potwierdzenie przyczyn źródłowych

  • Diagram Ishikawy
  • 5W
  • Burza mózgów

8. D5 – Zdefiniowanie działań długoterminowych
9. D6 – Wdrożenie i monitorowanie działań długoterminowych
10. D7 – Standaryzacja – działania zapobiegające nawrotom problemu
11. D8 – Podsumowanie procesu i podziękowania dla zespołu
12. PDCA i doskonalenie procesu 8D
13. Warsztaty na przykładach trenera lub Klienta
14. Podsumowanie
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA  - 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane