• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie RCA (Root Cause Analysis)- analiza przyczyn źródłowych

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób stosować techniki Root Cause Analysis w swoim środowisku zawodowym.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób stosować techniki Root Cause Analysis w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

CELE SZKOLENIA:

 • Zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów metodą Root Cause Analysis z wykorzystaniem techniki 5 Why,
 • Poznanie komplementarnych dla techniki 5 Why narzędzi rozwiązywania problemów tj. narzędzi SPC, diagramów Pareto i cause&effect, Ishikawy oraz analizy stratyfikacyjnej Kepner-Tregoe,
 • Zdobycie umiejętności stosowania technik rozwiązywania problemów we własnym środowisku zawodowym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Poprawa jakości, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie liczby defektów.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.

METODYKA SZKOLENIA:

 • Miniwykład połączony z prezentacją multimedialną,
 • Symulacje,
 • Dyskusja,
 • Analiza przypadków – case studies,
 • Ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez Uczestników.

PROGRAM SZKOLENIA: RCA- analiza przyczyn źródłowych

1. Wprowadzenie:

 • Root Cause Analysis – analiza przyczyny źródłowej,
 • Identyfikowanie Point of Cause RCA,
 • Stosowanie narzędzi SPC (Statistical Process Control) dla opisu problemów,
 • Metody diagramowe do opisu procesów,
 • Analiza diagramowa „sequence of events”,
 • Analiza stratyfikacyjna Kepner-Tregoe,
 • Diagram Pareto,
 • Diagram cause&effect Ishikawy,
 • Opis techniki 5 Why.

2. Stosowanie techniki 5 Why:

 • Lejek 5 Why,
 • Macierz 5 Why:
 • typologia pytań 5 Why – 5W2H?
 • dowody zasadności zadawanych pytań,
 • wybór działań korygujących i naprawczych.
 • Tworzenie drzewa przyczyn:
 • rozwijanie kolejnych poziomów drzewa przyczyn,
 • wybór pytania inicjującego,
 • bramki koniunkcji i alternatywy w drzewie 5 Why,
 • docieranie do przyczyny źródłowej,
 • potwierdzanie ścieżki powstawania błędu w oparciu o drzewo 5 Why.

3. Przykłady i ćwiczenia w stosowaniu technik analiza Root Cause Analysis.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 1 990,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1890,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?