• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Formel Q konkret rev. 6 2021. Wymagania specyficzne VW

szkolenie zamknięte

CSR VW szkolenie- poznaj specyficzne wymagania Volkswagena. Dowiedz się, jak wdrożyć wymagania VW w swojej firmie i jak prowadzić dokumentację

Firmy zainteresowane współpracą z koncernem motoryzacyjnym Volkswagen muszą spełniać specyficzne wymagania (tzw. CSR-y). CSR VW szkolenie jest skierowane do pracowników podmiotów planujących nawiązanie współpracy z tym producentem pojazdów. Na szkolenie organizowane w SGP zapraszamy zwłaszcza pracowników działów jakości, technologów, liderów projektów i inżynierów jakości.

Czas trwania szkolenia: 8 h szkoleniowych

Program szkolenia: Formel Q konkret rev. 6 2021. Wymagania specyficzne VW

1) Omówienie ogólnych warunków (ścieżka dostępu, język, obowiązujące przepisy i normy) – wprowadzenie

2) Zapytanie ofertowe, przygotowanie oferty i wymagania ogólne

a. Wymagania ofertowe

b. Dokumentacja

c. Korespondencja i osoby kontaktowe

d. Systemy IT

e. Zgodność z wymaganiami środowiskowymi, materiałowymi, prawnymi i regulacyjnymi

f. Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu

g. Wymagania dotyczące zgodności dostawcy z przepisami ESD

h. Zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym

i. Zapytanie dokumentacja

j. Obowiązek dostawcy informacji w zakresie pozyskiwania informacji

k. Sprzęt kontrolno-pomiarowy i sprawdziany

l. Opracowanie koncepcji przez dostawcę

m. Wybór poddostawców

n. Koncept w obszarze logistyki i opakowań

o. Uzgodnienia jakościowe

p. Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

q. Transparentność w łańcuchu dostaw

r. Dostęp do pomieszczeń biurowych i hali produkcyjnych poddostawców

s. Zewnętrzni usługodawcy

3) Kryteria jakościowe przy udzielaniu zamówienia

a. Elementy kryteriów oceny

b. Środki zabezpieczające przy udzielaniu zamówień

c. Odpowiedzialność (KVV)

4) Współpraca z dostawcami w procesie rozwoju wyrobu

a. Qualifizierungsprogramm Neuteile Integral

b. Planowanie jakości

c. Zatwierdzenie procesu i wyrobu (PPF)

d. Wyroby podlegające certyfikacji

e. Software

5) Środki jakościowe w produkcji seryjnej, m.in.:

a. Ciągłe zapewnienie zdolności procesu

b. Zarządzanie oprzyrządowaniem

c. Bezpieczeństwo wyrobu i odpowiedzialność za wyrób

d. Dokumentowanie D/TLD

e. Identyfikacja problemów i zarządzanie nimi/ Rozpatrywanie reklamacji

f. Proces ciągłego doskonalenia (CIP)

g. Zarządzanie zmianą

h. Rekwalifikacja

i. Lessons Learned

j. Odpowiedzialności za wady i przypadki szczególne

k. Program „Krytyczni dostawcy“
 

Warsztaty podczas szkolenia CSR VW

1) Formularz pytań D/TLD

2) Budowanie LeLe w obszarze PSCR

3) Diagram przebiegu procesu

4) Tworzenie diagramów żółwia
 

Korzyści szkolenia CSR VW

CSR VW szkolenie pozwala zrozumieć, czym są specyficzne wymagania klienta (w tym przypadku koncernu Volkswagena), a także dostosować się do nich. Korzyści z odbycia szkolenia w SGP jest jednak więcej – to także:

  • zapewnienie jakości w łańcuchu dostaw,
  • umiejętność opracowania dokumentacji (w tym ofert),
  • zdobycie wiedzy o kryteriach jakościowych przy udzielaniu zamówień,
  • umiejętność zapewnienia jakości wyrobów z Formel Q konkret,
  • zrozumienie kwestii odpowiedzialności za wyrób.
     

Cele szkolenia CSR VW

I. Podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Koncernu VW

II. Zapoznanie się z najważniejszymi wymaganiami klienta we poszczególnych obszarach zapewnienia jakości

III. Nabycie informacji w obszarze wymaganej dokumentacji projektowo-procesowo-jakościowej

IV. Poszerzenie wiadomości odnośnie zastosowania odpowiednich narzędzi i metod jakościowych np. przy rozpatrywaniu reklamacji, w procesie NTF etc. 

Szkolenie CSR VW to nie wszystko– sprawdź inne szkolenia

Twoja firma działa w branży motoryzacyjnej? Jeżeli planujesz nawiązać współpracę z największymi koncernami, zapraszamy na szkolenia– w ofercie mamy m.in. CSR Ford szkolenie i CSR BMW szkolenie. Poszczególne szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów. To również doskonała okazja, aby wymienić się doświadczeniami.



Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?