Szkolenie Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie ze zorientowanymi procesowo metodami skutecznego stosowania procedur wzorcowania i zapewnienia jakości dostaw.


1. Wymagania normy IATF 16949 w odniesieniu do zatwierdzania produktu i procesu
2. Rozszerzenie wymagań IATF 16949 poprzez VDA 2 
3. Uruchomienie procedury zatwierdzania wg VDA 2 
4. Realizacja procedury zatwierdzania 
Przygotowanie 
Odstępstwa 
Test wydajności 
Zatwierdzenie
5. Dokumentacja do zatwierdzenia wyrobu i procesu
Deklaracja materiałowa 
Analiza wymiarowa i badanie funkcjonalności 
Dowody walidacji dla procesu i wyrobu 
Historia części 
Pozostałe dowody 
6. Zatwierdzenie klienta
7. Matryca inicjujących zdarzeń
8. Przykłady praktycznego zastosowania

Ćwiczenia:
o Przygotowanie dokumentu oceny PPA
o Aktualizacja Historii Części
 
SYLWETKA TRENERA:
 
Specjalizacja w zakresie
 • APQP-PPAP
 • CSR VW, FCA
 • IATF, motoryzacja
 • normy/audity/systemy jakości
 • PPAP, PSW
 • VDA 6.3
 • VDA 6.5

  Doświadczenie/osiągnięcia:
 • specjalista w zakresie: IATF, VDA, CSR
 • w latach 2002-2020 pracował w branży automotive, gdzie z sukcesami nadzorował i wdrażał projekty związane m.in. z nadzorowaniem reklamacji, wdrażaniem nowych produktów do produkcji i wiele innych
 • w swojej pracy zajmował stanowiska Quality Managera, Project Leadera, czy Koordynatora Jakości Dostaw w międzynarodowych firmach, będących liderami na rynku automotive
 • audytuje i szkoli firmy w branży automotive
 • auditor zewnętrzny VDA 6.3
 • auditor zintegrowanych systemu zarządzania jakością: ISO 9001:2015
 • wewnętrzny auditor IATF 16949:2016
 • Absolwent studiów podyplomowych "Menedżer Jakości" - WSB oraz "Trener Biznesu" – SWPS


  Prowadzone szkolenia z zakresu:
 • APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji
 • Audit procesu według wymagań VDA 6.3
 • Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5
 • VDA 2
 • Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej
 • IATF 16949
 • Audytor wewnętrzny według IATF 16949: 2016
 • Proces zatwierdzania części do produkcji - PPAP, PSW
 • Warsztaty IATF
 • Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem CORE TOOLS
 • Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej /PPAP od dostawców


Wybierz termin szkolenia

cena 1100,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1000,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane