• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie INTRASTAT

szkolenie zamknięte

Przygotowanie, wypełnianie i wysyłanie deklaracji INTRASTAT; Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia; jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)
CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji  INTRASTAT.
• Uzyskanie przez uczestników szkolenia pewności siebie w zakresie przygotowania,   wypełniania i wysyłania deklaracji;
• Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia; jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM - w  trakcie kontroli celno – skarbowej;
• Jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji; jak przygotować własny  warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT.
• Nabycie pewności, że deklaracje INTRASTAT są wypełnione prawidłowo; przedstawienie praktycznych wskazówek i przykładów wypełniania poszczególnych pól w deklaracji Intrastat;
• Zmiany w systemie INTRASTAT

PROGRAM SZKOLENIA: INTRASTAT

 I. Systemy  statystyki w Unii Europejskiej
1. INTRASTAT - wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE
2. Dwa systemy statystyki : INTRASTAT i EKSTRASTAT
II. Charakterystyka  systemu  INTRASTAT
III. Podstawy prawne systemu INTRASTAT
IV. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT
V. Podmioty odpowiedzialne w  systemie  INTRASTAT
VI. Nowa ustawa prawo celne – zmiana sposobu reprezentacji osoby zobowiązanej
VII. Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT
VIII.  Obrót towarowy w unii europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT
IX. Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT
X. Korekty deklaracji INTRASTAT
XI. Generalne zasady sporządzania deklaracji  INTRASTAT
XII. Termin, formy i miejsce składania deklaracji INTRASTART oraz sposoby ich przekazywania.
XIII. Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTART
XIV. Dostęp do informacji dotyczącej systemu INTRASTAT
DYSKUSJA –  odpowiedzi na pytania - rozwiązujemy problemy.

SYLWETKA TRENERA

Ekspert z zagadnień handlu międzynarodowego, z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, procedur, współpracy z organami celno-podatkowymi.
Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu Zagranicznego.
Licencjonowany czynny agent celny od 1998r. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny.      
Od 14 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej.
Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta przed administracją celno-skarbową.
Od 12 lat trener szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane