• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie KANBAN - wdrażanie systemu

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z systemem zarządzania przepływem materiałów i produktów kanban jako elementu systemu Lean (TPS) oraz procesowym podejściem do zarządzania produkcją.

PROGRAM SZKOLENIA: KANBAN- wdrażanie systemu


Moduł 1:
1. System zarządzania przepływem materiałów i produktów kanban jako element systemu Lean (TPS) – procesowe podejście do zarządzania produkcją, specyfika systemu „pull”, Just-in-Time.
2. Zakres stosowania rozwiązań MRP i kanban w konkretnym środowisku produkcyjnym – komplementarność systemów, ustalenie wag dla zakresu stosowania systemów MRP i kanban, zależnych od poziomu złożoności procesów produkcyjnych.
3. Analiza typowych rozwiązań kanban w różnych środowiskach produkcyjnych – rodzaje kart, zawartość informacyjna kart, lokalizacja supermarketów, projektowanie obiegu kart gwarantującego jednoznaczność i kompletność informacji.
4. Analiza przypadków – konkretne zastosowania systemu kanban.
5. Projektowanie systemów kanban dla wybranych przykładowych firm produkcyjnych - ćwiczenia.

Moduł 2:
1. Określenie podstaw organizacyjnych i struktury logicznej dla systemu kanban w firmie - analiza procesów objętych systemem.
2. Wstępny projekt systemu kanban dla wybranych procesów w firmie – ćwiczenia.
3. System informacji wizualnej – Visual Factory jako element systemu Lean (TPS): podstawowe cechy, cele stosowania i typowe rozwiązania.
4. Visual Factory w konkretnych środowiskach organizacyjnych – analiza przypadków.
5. Określenie zakresu Visual Factory dla firmy Klienta (sporządzenie mapy procesów) – treść informacyjna, forma wizualizacji, lokalizacja wizualizacji - ćwiczenia
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane