• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Kaizen & Lean Management

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Lean Manufacturing w swoim środowisku zawodowym.

Podejście KAIZEN / LEAN MANAGEMENT:

Uważane jest za najskuteczniejszy sposób na radykalne podniesienie produktywności, zmniejszenie marnotrawstwa i obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji. Świadomi skuteczności tych metod zarządzania przygotowaliśmy specjalne szkolenie, dedykowane osobom rozpoczynającym swoją "przygodę" z Lean management oraz Kaizen.

OPIS SZKOLENIA:

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe. 

CELE SZKOLENIA:

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing,
 • Poznanie narzędzi Lean Manufacturing.
 • Kaizen & Lean Management - to szkolenie zainspiruje cię do ciągłego doskonalenia

W czasie szkolenia wykorzystywane są gry i symulacje poparte praktycznymi przykładami z firm.

PROGRAM SZKOLENIA: Kaizen & Lean Management

1. Filozofia Lean Managment: 

 • podstawy Lean: filozofia, historia, korzyści, strategia, definicje,
 • rozwój koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
 • rodzaje MUDA – 7 rodzajów strat,
 • identyfikacja strat,
 • definicja wartości dodanej z punktu widzenia klienta,
 • rodzaje struktur funkcjonowania Lena w firmie.

2. Lider Kaizen - Jak przygotować skutecznie organizację do zmiany?

 • organizacja Kaizen w przedsiębiorstwie, główne decyzje Kaizen,
 • Lean thinking - "odchudzone myślenie" jako podstawa wdrożenia lean management,
 • jakimi metodami popularyzować w organizacji szczupłe myślenie,
 • szkolenia i benchmarki - jak pozyskiwać wiedze od najlepszych i ciągle doskonalić organizację,
 • zachęcać, nie zniechęcać - systemy motywacyjne podczas wdrażania lean management,
 • komunikacja w systemach ciągłego doskonalenia.

3. Podstawa Lean - System 5S – praktyczne aspekty wdrożenia i utrzymania systemu:

 • podstawy modelu 5S, definicje, terminy,
 • wizualizacja jako wsparcie zarządzania,
 • 5S jako narzędzie do uzyskania poczucia własności, zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników,
 • ergonomia pracy a efektywność pracy,
 • jak utrzymać system 5S,
 • wpływ na bezpieczeństwo pracy.

4. System KAIZEN – program pomysłów pracowniczych – opracowanie systemu:

 • Jak skutecznie wykorzystać kreatywność pracowników?
 • Marnotrawstwo ósmego typu i jego znaczenie.
 • Jakie są elementy składowe programu?
 • Jakie są cechy dobrego programu?
 • Pułapki konstruowania i prowadzenia programu,
 • Przykłady wdrożeń z omówieniem indywidualnych rozwiązań.

5. Metody rozwiązywania problemów - Problem Solving:

 • Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
 • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów:
 • zastosowanie PDCA,
 • zasada SMART przy ustalaniu celów,
 • metoda 5 WHY, 5W1H,
 • wykres przyczynowo - skutkowy Ishikawy,
 • OGSM,
 • burza mózgów,
 • diagram Pareto,
 • A3.
 • Elementy metody i raportu A3 - metoda A3: 
 • Zidentyfikowanie problemu,
 • Zrozumienie obecnej sytuacji,
 • Cel - określenie stanu docelowego,
 • Analiza przyczynowo - skutkowa,
 • Określenie środków zaradczych,
 • Plan działań,
 • Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników,
 • Dalsze działania - standaryzacja,
 • Zarządzanie zmianą.

6. VSM - VALUE STREAM MAPPING - Jak poprawić efektywność poprzez mapowanie strumieni wartości w przedsiębiorstwie?

 • Rodzaje przepływów w firmie,
 • Wartość dodana, co to jest i kiedy występuje?
 • Proces, operacja – różnice – przepływ wartości w procesie,
 • Dane do uwzględnienia na mapach,
 • Metodyka mapowania,
 • Identyfikacja potencjalnych usprawnień na podstawie mapy,
 • Przygotowanie mapy stanu przyszłego – wizja idealnego procesu,
 • Ustalenie planu działań doskonalących.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie zarządzania i wdrażania Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych z branży: automotive, spożywczej, energetycznej, produkcji opakowań, farmaceutycznej i medycznej.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A.  zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.

Od roku 2009 zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin, był w zespole wdrażającym filozofię Lean - pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG.

W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.

W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu oraz był trenerem „Problem Solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie.

2016-2018 Dyrektor Generalny Grupy Foliarex sp. z o.o.- wdrożenie Lean w czterech zakładach produkcyjnych spółki, w 2017 zakład w Słubicach nagrodzony Diamentem Forbesa.

W 2018 roku objął funkcję Prezesa Zarządu w firmie Joppol sp z.o.o. i rozpoczął restrukturyzację firmy zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia Lean.

Od 2020 roku jest doradcą zarządu do spraw doskonalenie procesów w KOMBUD SA.

Swoje doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited i KAIZEN Institute.

Obecnie Konsultant, trener i wykładowca z zakresu zarządzania i Lean współpracujący z Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - kierownik studiów podyplomowych Lean Management, WSB w Poznaniu i SGH w Warszawie, Wykładowca na studiach MBI na Politechnice Warszawskiej oraz Senior Consultant KAIZEN Institute Poland

Autor wielu artykułów o tematyce Lean w takich czasopismach jak: „Production Manager", „Służba Utrzymania Ruchu”, „KAIZEN”.

Pracował jako konsultant i trener dla kilkudziesięciu firm m. in. : Grupa Azoty, Primavera, VW, Stora Enso Poland S.A., Doellken, NGK Ceramics, TRW, Donako, LEK S.A., INEA, IFA, PASS, Fronhoffs, SALVE MEDICA, Toyota, Astra SA, Kombud SAWybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?