• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Optymalizacja magazynu- LEAN WAREHOUSING

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z nowoczesnym rozumieniem funkcji magazynowania i tworzenia zapasów w organizacjach oraz pokazanie technik umożliwiających optymalizację kosztów magazynowania.

ADRESACI SZKOLENIA:
W szkoleniu powinni uczestniczyć Pracownicy z Działu Logistyki i Magazynu.

CELE SZKOLENIA:
•    Zapoznanie Uczestników z nowoczesnym rozumieniem funkcji magazynowania i tworzenia zapasów w organizacjach,
•    Stworzenie przez uczestników podstaw zarządzania efektywnością w obszarze magazynowania i zapasów (wybór wskaźników efektywności dla własnej organizacji),
•    Wdrożenie Uczestników do wykorzystania metod i technik umożliwiających optymalizację kosztów magazynowania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
•    Poprawa jakości planowania w obszarze Magazynu i Zapasów,
•    Poprawa efektywności kosztowej (w obszarze Magazynu i Zapasów),
•    Skrócenie cyklów realizacji zleceń i dostaw,
•    Wypracowanie rozwiązań umożliwiających ciągły wzrost efektywności Magazynu poprzez doskonalenie głównych procesów.
Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 30%


PROGRAM SZKOLENIA: Optymalizacja magazynu- LEAN WAREHOUSING1.    Organizacja magazynu - zasady i przykłady rozwiązań
•    charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
•    organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
•    dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów
•    wymagania przechowalnicze i ich wpływ na wybór urządzeń

2.    Procesy magazynowe - przegląd i przykłady
•    przyjęcie do magazynu
•    składowanie
•    kompletacja
•    wydanie z magazynu
•    inwentaryzacja

3.    Efektywność procesów magazynowych
•    wskaźniki i mierniki KPI

4.    Warsztat - dobre praktyki magazynowe i ich możliwość zastosowania w konkretnych magazynach:
•    omówienie dobrych praktyk z innych magazynów w zakresie procesów magazynowych i rozwiązań dotyczących składowania
•    omówienie przykładów z magazynów  - ćwiczenie

5.    Doskonalenie w magazynie - warsztaty z optymalizacji.
•    analiza danych liczbowych - zasady
•    przykłady obliczeń analiza ABC, XYZ i CVA w magazynie
•    wykorzystanie przestrzeni - przykład kalkulacji
•    analiza efektywności procesów magazynowych - ćwiczenie
•    niezawodność procesów magazynowych – analiza
•    wykorzystywanie kodów kreskowych w procesach identyfikowania, lokalizowania i śledzenia przepływów magazynowych

6.    Charakterystyka modułów funkcjonalnych WMS:
•    mapy magazynu,
•    zlecenia magazynowe i stany w lokalizacjach,
•    zlecenia inwentaryzacyjne,
•    lokalizacje dynamiczne,
•    generatory marszrut,
•    monitor magazynu,
•    obsługa zleceń (z wykorzystaniem technologii 2D i RFID),
•    kontrola procesów magazynowych i przepływu materiałów z wykorzystaniem WMS,
•    zarządzanie zapasami w systemach klasy WMS.

7.    Optymalizacja miejsca pracy - 5 S i inne narzędzia Lean Warehousing
•    Lean Warehousing – zasady
•    Zarządzanie przepływem materiałów i Just-in-Time
•    Standaryzacja i parametryzacja – narzędzia Pracy Standardowej
•    Visual Management w Magazynie
•    wdrożenie 5S w magazynie
•    korzyści z 5S
•    przykłady zastosowania 5S w praktyce

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?