• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie LFMEA analiza przyczyn i skutków wad procesu logistycznego

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zmniejszenie liczby błędów popełnianych w procesach logistycznych oraz poprawa efektywności kosztowej i produktywności zasobów w obszarze logistyki.

CELE SZKOLENIA

 • Umiejętność praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans dla procesów logistycznych we własnej organizacji,
 • Zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesach logistycznych oraz szacowanie ryzyka z nimi związanego,
 • Rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • Zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami dokumentacji dotyczącej procesów logistycznych.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Warsztaty związane z prowadzeniem analizy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), tj. postaci błędów i ich skutków dla procesów logistycznych.
 • Tworzenie i stosowanie Control Plans. Wytyczne branży motoryzacyjnej związane z „Control Plans” wg APQP oraz ISO/TS 16949.
 • Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów z organizacji Uczestników - ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach logistycznych Uczestników oraz oparte o nie Control Plans.

ADRESACI SZKOLENIA
Adresatem szkolenia są działy logistyki organizacji produkcyjnych z branży obróbki metali, produkcji maszyn i narzędzi, w szczególności dostawcy dla branży automotive. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej liniowego i średniego szczebla, w obrębie funkcji logistyki.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Zmniejszenie liczby błędów popełnianych w procesach logistycznych,
 • Poprawa efektywności kosztowej i produktywności zasobów w obszarze logistyki,
 • Przygotowanie dokumentacji procesu logistycznego i Logistics FMEA dla potrzeb audytów Klienta.

PROGRAM SZKOLENIA: LFMEA analiza przyczyn i skutków wad procesu logistycznego 


1. Istota i cele prowadzenia analizy Logistics FMEA

 • Miejsce analizy FMEA w procesie PPAP
 • Poziomy analizy– DFMEA i PFMEA (różnice w sposobie opisywania postaci błędów i ich skutków)

2. Organizacja zespołu dla potrzeb analizy Logistics FMEA

 • Niezbędne zasoby
 • Reprezentowane obszary funkcjonalne i kompetencje
 • Organizacja pracy zespołu

3. Proces tworzenia Logistics FMEA

 • Wejścia do procesu: flow-charts procesu logistycznego, analiza operacji, definicja zakresu

4. Narzędzia pomocnicze do prowadzeniu analizy

 • Narzędzia mapowania procesów – BPMN,
 • Diagram Ishikawy
 • 5Why
 • Diagram Żółwia
 • Wybrane narzędzia SPC

5. Tworzenie Logistics FMEA dla wybranych operacji rzeczywistego procesu logistycznego Uczestników - ćwiczenia Logistics FMEA

 • Definiowanie Funkcji realizowanych przez operacje w procesie logistycznym,
 • Formułowanie różnych postaci błędów – Failure Modes,
 • Określanie skutków postaci błędów dla Klienta - Severity,
 • Analiza bezpośrednich przyczyn postaci błędów i prawdopodobieństwa ich wystąpienia – Occurence,
 • Analiza sposobów wykrywania przyczyn postaci błędów – Detection,
 • Obliczanie Liczby Priorytetu Ryzyka RPN (Risk Priority Number),
 • Dedykowanie działań korygujących CA do postaci błędów o wysokim RPN – tworzenie programów działań korygujących.

6. Tworzenie Control Plans

 • Cel Control Plan
 • Wytyczne opracowywania Control Plan zawarte w podręczniku APQP
 • Powiązanie Control Plan z analizą Logistics FMEA, stosowanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC

Ćwiczenia:

 • Opracowanie flow-chart procesu logistycznego i dekompozycja operacji logistycznych,
 • Przeprowadzenie analizy Logistics FMEA dla wybranych operacji procesu logistycznego,
 • Opracowanie Control Plan dla wybranych operacji procesu logistycznego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?