Szkolenie Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem IQ-RM APIS

szkolenie zamknięte

Uczestnicy poznają różnice pomiędzy nowym a starym podejściem FMEA, nabędą umiejętności podstawowej obsługi programu IQ-RM APIS, zapoznają się z tworzeniem analizy FMEA w IQ-RM APIS.

PROGRAM SZKOLENIA: Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem IQ-RM APIS

1. FMEA - obszar zastosowania.
2. Nowe FMEA (różnice pomiędzy nowym a starym podejściem).
3. Charakterystyki Specjalne.
4. Podstawowa obsługa programu IQ-RM APIS.
5. Tworzenie analizy FMEA w IQ-RM APIS na przykładzie (z uwzględnieniem aspektów logistycznych).
6. Ocena ryzyka.
7. Tworzenie CP w IQ-RM APIS. 
8. Powiązania FMEA z Flow Chart i Control Plan w IQ-RM APIS.
9. Raportowanie wyników FMEA.
10. Audytowanie FMEA. 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 h = 45 min.) 


 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane