Szkolenie Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem IQ-RM APIS

szkolenie otwarte/zamknięte

Uczestnicy poznają różnice pomiędzy nowym a starym podejściem FMEA, nabędą umiejętności podstawowej obsługi programu IQ-RM APIS, zapoznają się z tworzeniem analizy FMEA w IQ-RM APIS

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin szkoleniowych) 

1. FMEA - obszar zastosowania 

2. Nowe FMEA (różnice pomiędzy nowym a starym podejściem)
3. Charakterystki Specjalne
4. Podstawowa obsługa programu IQ-RM APIS
5. Tworzenie analizy FMEA w IQ-RM APIS na przykładzie (z uwzględnieniem aspektów logistycznych)
6. Ocena ryzyka
7. Tworzenie CP w IQ-RM APIS 
8. Powiązania FMEA z Flow Chart i Control Plan w IQ-RM APIS
9. Raportowanie wyników FMEA
10. Audytowanie FMEA 

Trener prowadzący szkolenie posiada 12 lat doświadczenia w branży automotive. Specjalizuje się w szkoleniach PFMEA według metody VDA&AIAG. Prowadzi analizy PFMEA AIAG w oprogramowaniu IQ-RM APIS.

Posiada doświadczenie w:
- sporządzaniu dokumentacji jakościowej zgodnej z IATF,
- wykonywaniu audytów produktu, procesu (IATF,VDA)
- analizowaniu problemów za pomocą (8D,5WHY, Ishikawa, Pareto, Burza mózgów) 
-  FMEA nowych procesów, Workshops, Lean Management,VSM 
-  5S, SPC,MSA, PPAP, APQP. 
 
 


Wybierz termin szkolenia

cena 1800,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1700,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane