• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie LFMEA - Logistics FMEA - Analiza przyczyn i skutków wad procesu logistycznego

szkolenie zamknięte

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans dla procesów logistycznych we własnej organizacji.

ZAKRES SZKOLENIA:
 • Warsztaty związane z prowadzeniem analizy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), tj. postaci błędów i ich skutków dla procesów logistycznych.
 • Tworzenie i stosowanie Control Plans. Wytyczne branży motoryzacyjnej związane z „Control Plans” wg APQP oraz IATF 16949.
 • Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów z organizacji Uczestników - ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach logistycznych Uczestników oraz oparte o nie Control Plans.
CELE SZKOLENIA:
 • Umiejętność praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans dla procesów logistycznych we własnej organizacji,
 • Zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesach logistycznych oraz szacowanie ryzyka z nimi związanego,
 • Rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • Zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami  dokumentacji dotyczącej procesów logistycznych.
PROFIL UCZESTNIKA:
Adresatami szkolenia są działy logistyki organizacji produkcyjnych z branży obróbki metali, produkcji maszyn i narzędzi, w szczególności dostawcy dla branży automotive. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej liniowego i średniego szczebla, w obrębie funkcji logistyki.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
 • Zmniejszenie liczby błędów popełnianych w procesach logistycznych,
 • Poprawa efektywności kosztowej i produktywności zasobów w obszarze logistyki,
 • Przygotowanie dokumentacji procesu logistycznego i Logistics FMEA dla potrzeb audytów Klienta.

PROGRAM SZKOLENIA: LFMEA- Logistics FMEA- analiza przyczyn i skutków wad procesu logistycznego

1. Istota i cele prowadzenia analizy Logistics FMEA:
 • Miejsce analizy FMEA w procesie PPAP,
 • Poziomy analizy– DFMEA i PFMEA (różnice w sposobie opisywania postaci błędów i ich skutków).
2. Organizacja zespołu dla potrzeb analizy Logistics FMEA:
 • Niezbędne zasoby,
 • Reprezentowane obszary funkcjonalne i kompetencje,
 • Organizacja pracy zespołu.
3. Proces tworzenia Logistics FMEA:
 • Wejścia do procesu: flow-charts procesu logistycznego, analiza operacji, definicja zakresu.
4. Narzędzia pomocnicze do prowadzeniu analizy:
 • Narzędzia mapowania procesów – BPMN,
 • Diagram Ishikawy,
 • 5Why,
 • Diagram Żółwia,
 • Wybrane narzędzia SPC.
5. Tworzenie Logistics FMEA dla wybranych operacji rzeczywistego procesu logistycznego Uczestników - ćwiczenia Logistics FMEA:
 • Definiowanie Funkcji realizowanych przez operacje w procesie logistycznym,
 • Formułowanie różnych postaci błędów – Failure Modes,
 • Określanie skutków postaci błędów dla Klienta - Severity,
 • Analiza bezpośrednich przyczyn postaci błędów i prawdopodobieństwa ich wystąpienia – Occurence,
 • Analiza sposobów wykrywania przyczyn postaci błędów – Detection,
 • Obliczanie Liczby Priorytetu Ryzyka RPN (Risk Priority Number),
 • Dedykowanie działań korygujących CA do postaci błędów o wysokim RPN – tworzenie programów działań korygujących.
6. Tworzenie Control Plans:
 • Cel Control Plan,
 • Wytyczne opracowywania Control Plan zawarte w podręczniku APQP,
 • Powiązanie Control Plan z analizą Logistics FMEA, stosowanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC.
ĆWICZENIA:
 • Opracowanie flow-chart procesu logistycznego i dekompozycja operacji logistycznych,
 • Przeprowadzenie analizy Logistics FMEA dla wybranych operacji procesu logistycznego,
 • Opracowanie Control Plan dla wybranych operacji procesu logistycznego.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?