Szkolenie Mapowanie procesów - VSM (Mapowanie Strumienia Wartości) - sposób na systemowe podejście do wzrostu efektywności przedsiębiorstw

szkolenie otwarte/zamknięte

poznaj narzędzia pozwalające na bardziej efektywną produkcję, nabądź umiejętności identyfikacji problemów na produkcji oraz możliwości ich eliminacji, eliminacja kosztów przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia Mapowanie procesów - VSM (Mapowanie Strumienia Wartości)

jest zapoznanie uczestników z metodologią Value Stream Mapping oraz stosowania jej w praktyce. Uczestnicy poprzez interaktywne warsztaty będą mogli samodzielnie zbudować mapę bazową. Uczestnicy poznają również techniki planowania zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych projektów usprawniających.
 
Adresaci szkolenia
 • Wyższa kadra zarządzająca firmą – menedżerowie.
 • Kierownictwo średniego szczebla zarządzania w działach produkcji, logistyki, jakości, planowania, zakupów, sprzedaży, marketingu
 • Osoby mające na co dzień kontakt z procesem: inżynierowie, analitycy, technolodzy procesu, specjaliści, mistrzowie – osoby które chcą poznać podstawy mapowania procesów. 
Korzyści dla uczestników
 • pobudzenie świadomości dotyczącej większości procesów w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji,
 • nabycie wiedzy i umiejętności budowania map strumienia wartości,
 • umiejętność optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów procesowych,
 • poznanie narzędzi pozwalających na bardziej efektywną produkcję,
 • nabycie umiejętności identyfikacji problemów na produkcji oraz możliwości ich eliminacji – eliminacja kosztów przedsiębiorstwa.
 Program szkolenia Mapowanie procesów - VSM (Mapowania Strumienia Wartości)

1. Wprowadzenie do Mapowania Strumienia Wartości (VSM - Value Stream Mapping): 
 • Lean Management, podstawowe założenia,
 • cel nadrzędny przedsiębiorstwa – czym jest wartość?
 • czym jest MUDA?
 • 7 strat Lean.
 • Przepływ materiału i informacji. 
 • wpływ szybkości przepływu na koszty przedsiębiorstwa,
 • PULL i PUSH – uwarunkowania i różnice.
 • Wykorzystanie metody mapowania. 
 2. Podejście procesowe – podstawowe pojęcia.
 • Rodzaje procesów
 • „Właściciel” procesu
 • Komunikacja w procesie
 3. Value Stream Mapping – niezbędne informacje: 
 • procesy podstawowe i pomocnicze,
 • standaryzacja pracy,
 • budowa przykładowych map,
 • podstawowe parametry procesu,
 • zbieranie danych do analizy procesów,
 • mapa strumienia wartości – omówienie podstaw budowy,
 • symbole i ikony,
 • rodziny produktów i ich określanie,
 • strumień główny i strumienie dodatkowe (pomocnicze).
 • cele mapowania
4. Tworzenie mapy: 
 • Krok 1 Wybór procesu
 • Krok 2. Zdefiniowanie procesu 
 • Krok 3 Zebranie informacji o procesie
 • Krok 4 zdefiniowanie celu 
 • Krok 5 Mapowanie procesu stan obecny
 • Krok 6 Określnie czasu przetwarzania i realizacji
 • Krok 7 Identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień
 • Krok 8 Analiza potencjału do wprowadzenia usprawnień
 • Krok 9 Wybór pomysłów na wprowadzanie usprawnień
 • Krok 10 Mapowanie procesu – przyszłość
 • Krok 11 Opracowanie planu działania
 • Krok 12 Weryfikacja procesu wdrażania rozwiązań
5. Ćwiczenie – wykonanie mapy stanu obecnego wybranego procesu

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie wdrażania Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych z branży: automotive, spożywczej, energetycznej, produkcji opakowań, farmaceutycznej i medycznej.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A.  zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.
Od roku 2009 zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu Lean jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG.
W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.
W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem Solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie.
2016-2018 Dyrektor Generalny Grupy Foliarex sp. z o.o.- wdrożenie Lean w czterech zakładach produkcyjnych spółki, w 2017 Zakład w Słubicach nagrodzony Diamentem Forbesa.
Swoje doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited.
 
Konsultant, trener i wykładowca z zakresu Lean współpracujący z Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, WSB w Poznaniu i SGH w Warszawie, Wykładowca na studiach MBI na Politechnice Warszawskiej.
 
Autor wielu artykułów o tematyce Lean w takich czasopismach jak: „Production Manager”, „Służba Utrzymania Ruchu”, „KAIZEN"
 
Pracował jako konsultant i trener dla takich zakładów jak, m. in.: Grupa Azoty, Primavera, VW, Stora Enso Poland S.A., Doellken, NGK Ceramics, TRW, Donako, LEK S.A., INEA.


Wybierz termin szkolenia

cena 1850,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1750,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane