• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Optymalizacja procesów metodą VSM

szkolenie zamknięte

Przygotowanie Uczestników do praktycznego zastosowania metody mapowania strumienia wartości VSM (Value Stream Mapping), dla procesów w organizacji, jako narzędzia optymalizacji.

 ADRESACI SZKOLENIA:

 • wyższa kadra zarządzająca firmą – menedżerowie,
 • kierownictwo średniego szczebla zarządzania w działach produkcji, logistyki, jakości,
 • osoby mające na co dzień kontakt z optymalizowanym procesem: inżynierowie, analitycy, technolodzy procesu, mistrzowie,
 • pracownicy działów jakości,
 • pracownicy działów logistyki.
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • Zdobycie umiejętności dostrzeżenia i identyfikacji potrzeb niezbędnych do wprowadzenia zmian w strukturze systemu produkcyjnego, dla optymalizacji przepływu w całym strumieniu wartości.
 • Zdobycie umiejętności stworzenia mapy VSM stanu obecnego, inwentaryzującej poziom marnotrawstwa w systemie, przez zidentyfikowanie czynności NVA („non-value added”), w produkcji i logistyce wewnętrznej.
 • Zdobycie umiejętności stworzenia mapy VSM dla stanu udoskonalonego i optymalizacji procesów umożliwiającej jego osiągnięcie.
 
KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:
 • Skrócenie cyklu produkcyjnego ("lead time").
 • Obniżenie poziomu (i kosztów) zapasów: materiałów, „produkcji w toku” i wyrobów gotowych.
 • Optymalizacja w obszarze logistyki wewnętrznej („replenishment”).
 • Wizualizacja przepływów materiałowych i informacyjnych dla poszczególnych rodzin produktów, która ułatwia analizę i komunikację problemów z perspektywy systemu wytwarzania jako całości, włączając w to procesy dostawców i Klienta.
 • Redukcja kosztów (czasów) produkcji.
 

PROGRAM SZKOLENIA: Optymalizacja procesów metodą VSM

 
1. Wprowadzenie do Mapowania Strumienia Wartości (VSM):
 • Znaczenie mapowania strumienia wartości w Lean Manufacturing.
 • 7 typów marnotrawstwa Lean (7 MUDA).
 • Przepływy materiałów i informacji. 
 • Wybór rodziny produktów – metody analityczne PQ (product/quantity) i PR (product/route).
 • Rola i odpowiedzialność Menedżera strumienia wartości. 
 • Wykorzystanie metody mapowania. 
 
2. Mapa stanu obecnego.
 • Symbole wykorzystywane w mapach VSM.
 • Elementy mapy VSM – Pętla Klienta, Pętla Dostawców, Pętla Procesu („process boxes” i zapasy), Pętla Sterowania, Oś Czasu.
 • Lista głównych parametrów procesów opisywanych w „process boxes” i algorytmy obliczania ich wartości.
 
3. Tworzenie mapy stanu obecnego (ćwiczenie w tworzeniu mapy dla przykładowego procesu): 
Krok 1. przedstawienie wymagań klienta.
Krok 2. Przedstawienie poszczególnych faz procesów. 
Krok 3. Zebranie i obliczenia danych.
Krok 4. Przedstawianie przepływu materiałów. 
Krok 5. Przedstawienie przepływu informacji.
Krok 6. Przedstawienie wymagań w stosunku do dostawcy.
Krok 7. Obliczenia końcowe.
 
4. Optymalizowanie strumienia wartości:
 • Charakterystyka szczupłego strumienia wartości. 
 • Obliczanie i wykorzystanie w projektowaniu procesu T/T (czasu taktu popytu).
 • Optymalizacja metod produkcyjnych. 
 • Wybór obszarów ciągłego przepływu – „one-piece-flow”. 
 • Wprowadzanie rozwiązań systemów „pull” – Kanban/supermarket i „FIFO lanes”.
 • Wybór punktu podziału „pull”/„push” („decoupling point”) dla harmonogramowania – proces „pacemaker”.
 • Heijunka i balansowanie harmonogramowania (EPEI – „every part every interval”).
 
5. Mapa stanu przyszłego:
 • Tworzenie mapy stanu przyszłego – ćwiczenie.
 • Podział wdrożenia na etapy.
 • Plan zmian strumienia wartości. 
 • Doskonalenie strumienia wartości.
 
Ćwiczenia:
 • Stworzenie mapy stanu obecnego.
 • Wykonanie obliczeń koniecznych do wykonania mapy stanu przyszłego.
 • Stworzenie mapy stanu przyszłego.
 • Projekt mapy strumienia wartości dla wybranego wyrobu - ćwiczenie sprawdzające.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?