• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie MINITAB

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności technicznych obsługi programu Minitab oraz poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania programu Minitab w przeprowadzaniu analiz w zakresie statystyki.

PROGRAM SZKOLENIA: MINITAB


1. Wprowadzenie do obsługi programu Minitab 

 • Możliwości analityczne programu
 • Zastosowanie programu 
 • Dostosowanie interfejsu dla użytkownika 
 • Funkcja Help 

2. Podstawowe zagadnienia statystyczne 

 • Wykresy kropkowe, pudełkowe, histogram, wykresy procesu w czasie 
 • Podstawowe miary statystyczne – ich liczenie i interpretacja 
 • Wykres pareto i diagram Ishikawy 

3. Analiza zależności 

 • Miary korelacji i ich zastosowanie 
 • Wykresy zależności 
 • Regresja liniowa i nieliniowa 

4. Analiza systemu pomiarowego 

 • Analiza R&R metodą średnich i rozstępów 
 • Analiza R&R metodą ANOVA 

5. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) 

 • Karty kontrolne I, I-MR 
 • Karty kontrolne p, np, c, u. 

6. Rozkład danych oraz jego weryfikacja 

 • Testy normalności rozkładu 
 • Rysowanie rozkładu 
 • Symulowanie danych 
 • Obliczanie wskaźników Cp, Cpk 

7. Weryfikacja podstawowych hipotez statystycznych 

 • Testy dla wariancji – ich zastosowanie i interpretacja 
 • Testy dla średnich – ich zastosowanie i interpretacja 
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) 
 • Testy dla jednego i dwóch wskaźników struktury 

8. Funkcja asystenta w pakiecie Minitab 

 • Zastosowanie, wady i zalety czarnej skrzynki 

9. Analiza zależności 

 • Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE) 

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?