Szkolenie MINITAB

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności technicznych obsługi programu Minitab oraz poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania programu Minitab w przeprowadzaniu analiz w zakresie statystyki.

PROGRAM SZKOLENIA 
 
1. Wprowadzenie do obsługi programu Minitab 
 • Możliwości analityczne programu
 • Zastosowanie programu 
 • Dostosowanie interfejsu dla użytkownika 
 • Funkcja Help 
2. Podstawowe zagadnienia statystyczne 
 • Wykresy kropkowe, pudełkowe, histogram, wykresy procesu w czasie 
 • Podstawowe miary statystyczne – ich liczenie i interpretacja 
 • Wykres pareto i diagram Ishikawy 
3. Analiza zależności 
 • Miary korelacji i ich zastosowanie 
 • Wykresy zależności 
 • Regresja liniowa i nieliniowa 
4. Analiza systemu pomiarowego 
 • Analiza R&R metodą średnich i rozstępów 
 • Analiza R&R metodą ANOVA 
5. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) 
 • Karty kontrolne , , I, I-MR 
 • Karty kontrolne p, np, c, u. 
6. Rozkład danych oraz jego weryfikacja 
 • Testy normalności rozkładu 
 • Rysowanie rozkładu 
 • Symulowanie danych 
 • Obliczanie wskaźników Cp, Cpk 
7. Weryfikacja podstawowych hipotez statystycznych 
 • Testy dla wariancji – ich zastosowanie i interpretacja 
 • Testy dla średnich – ich zastosowanie i interpretacja 
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) 
 • Testy dla jednego i dwóch wskaźników struktury 
8. Funkcja asystenta w pakiecie Minitab 
 • Zastosowanie, wady i zalety czarnej skrzynki 
9. Analiza zależności 
 • Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE) 
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?