Szkolenie Nadzór nad wyposażeniem i kalibracja wybranych środków pomiarowych i kontrolnych

szkolenie otwarte/zamknięte

Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie potrafił objąć nadzorem metrologicznym takie przyrządy jak: suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki, wysokościomierze oraz kalibrować je.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do osób, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania jakością lub mają odpowiadać za jego wdrożenie.

Grupą docelową są zatem:

1. Osoby zajmujące się sprzętem kontrolno-pomiarowym oraz nadzorujące podległe im przyrządy

2. Pracownicy działów jakości (inżynierowie laboratorium)

3. Osoby odpowiedzialne za proces (kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, technolodzy)

4. Osoby odpowiedzialne za wdrażanie do produkcji nowych wyrobów (liderzy zespołów, inżynierowie produktu, itp.)

KORZYŚCI SZKOLENIA

Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/a: objąć nadzorem metrologicznym takie przyrządy jak: suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki, wysokościomierze, wagi, siłomierze, klucze dynamometryczne, mierniki elektryczne oraz poznać zasady wzorcowania ich. Uczestnik będzie też potrafił kwalifikować przyrządy o wyższych dokładnościach do kalibracji w laboratoriach zewnętrznych.

Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a: zasady doboru nadzoru nad środkami kontrolno-pomiarowymi oraz zasady prowadzenia zapisów z tego działania w celu potwierdzenia spójności pomiarowej zakładu produkcyjnego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nazewnictwo i definicje na podstawie słownika VIM z 2008r.
2. Prawo o miarach i jego zastosowanie
3. Legalizacja, zatwierdzenie typu, kalibracja, sprawdzenie
4. Podstawy nadzoru nad wyposażeniem wg ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016
5. Działalność Głównego Urzędu Miar i Polskiego Centrum Akredytacji
6. Spójność pomiarowa. Hierarchia
7. Dokładność i niepewność pomiaru oraz czynniki mające na nie wpływ
8. Walidacja metod pomiaru
9. Przedstawianie wyników, zasady zaokrąglania
10. Reguły orzekania zgodności wg ISO 14253-1
11. Podstawy podjęcia decyzji o wzorcowaniu w laboratorium wewnętrznym lub zewnętrznym na podstawie jakości, kosztu i logistyki
12. Określenie okresów między kalibracyjnych
13. Metodyka tworzenia procedury wzorcowania.Wybierz termin szkolenia

cena 1700,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1600,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane