• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Nadzór nad wyposażeniem i kalibracja wybranych środków pomiarowych i kontrolnych

szkolenie otwarte/zamknięte

Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/a: objąć nadzorem metrologicznym takie przyrządy jak: suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki, wysokościomierze, wagi, siłomierze, klucze dynamometryczne, mierniki elektryczne oraz poznać zasady wzorcowania ich.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do osób, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania jakością lub mają odpowiadać za jego wdrożenie.

Grupą docelową są zatem:

 1. Osoby zajmujące się sprzętem kontrolno-pomiarowym oraz nadzorujące podległe im przyrządy.
 2. Pracownicy działów jakości (inżynierowie laboratorium).
 3. Osoby odpowiedzialne za proces (kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, technolodzy).
 4. Osoby odpowiedzialne za wdrażanie do produkcji nowych wyrobów (liderzy zespołów, inżynierowie produktu, itp.).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a: zasady doboru nadzoru nad środkami kontrolno-pomiarowymi oraz zasady prowadzenia zapisów z tego działania w celu potwierdzenia spójności pomiarowej zakładu produkcyjnego.

Uczestnik będzie też potrafił kwalifikować przyrządy o wyższych dokładnościach do kalibracji w laboratoriach zewnętrznych

PROGRAM SZKOLENIA: Nadzór nad wyposażeniem i kalibracja wybranych środków pomiarowych i kontrolnych

 1. Nazewnictwo i definicje na podstawie słownika VIM z 2008r.
 2. Prawo o miarach i jego zastosowanie.
 3. Legalizacja, zatwierdzenie typu, kalibracja, sprawdzenie.
 4. Podstawy nadzoru nad wyposażeniem wg ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016.
 5. Działalność Głównego Urzędu Miar i Polskiego Centrum Akredytacji.
 6. Spójność pomiarowa. Hierarchia.
 7. Dokładność i niepewność pomiaru oraz czynniki mające na nie wpływ.
 8. Walidacja metod pomiaru.
 9. Przedstawianie wyników, zasady zaokrąglania.
 10. Reguły orzekania zgodności wg ISO 14253-1.
 11. Podstawy podjęcia decyzji o wzorcowaniu w laboratorium wewnętrznym lub zewnętrznym na podstawie jakości, kosztu i logistyki.
 12. Określenie okresów między kalibracyjnych.
 13. Metodyka tworzenia procedury wzorcowania.

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Politechniki Częstochowskiej (tytuł mgr inż. studiów dziennych wydział mechaniki) oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (inżynier jakości), ekspert w zakresie pomiarów wielkości fizycznych w laboratoriach i w procesach wytwarzania. Właściciel laboratorium badawczego i wzorcującego w Mysłowicach. Auditor systemów zarządzania w laboratoriach wg ISO 17025. Specjalista w dziedzinie metrologii i pomiarów geometrii wyrobów oraz wzorcowania przyrządów do pomiarów wielkości fizycznych.
Jego motto: „wszystko można zmierzyć - jeśli dzisiaj właściwość jest niemierzalna, to na pewno będzie jutro”.  

Uzyskane kwalifikacje
1. Zakład Badań i Atestacji ZETOM w Katowicach Auditor ISO 9001
2. RWTUV/ ZETOM Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
3. PANDREX - Projektant Systemu Zarzadzania ISO 9001
4. GUM – Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
5. PCBC- Auditor techniczny i ekspert oceniający laboratoria wg ISO 17025
6. PCA - Auditor PCA oceniający laboratoria wg ISO 17025
7. Wymiarowanie i tolerowanie GPS i GDT

Doświadczenie trenerskie
1. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
2. Metrologia Długości i Kąta
3. Pomiary wielkości fizycznych
4. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
5. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania wg ISO 17025
6. Analizy systemów pomiarowych MSA
7. Podstawy SPC
8. Niepewność pomiarów GUM
9. Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne GPS oraz GD&T

Wybrani Klienci
POLGAT Gliwice,
ZETOM Katowice,
BH KARCZ Andrychów,
INTERDONT Katowice,
LP Products Andrychów,
SGP Częstochowa,
TUV Akademia Zabrze
TUV NORD Katowice, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz

Szkolenia zamknięte m.in. dla
ELECTROLUX, TOYOTA, FIAT, VOLKSWAGEN, TRW, BOSMAL, BULTEN, DELPHI, BOSCH, INDESIT,H, WAVIN, WSK RZESZÓW, SIKORSKY, PZL MIELEC, ELBUD, TAKATA, BRIDGESTONE, CAN PACK, L, TIMKEN, SHARP, MAGNETI MARELLI, HUF, TOSHIBA .Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane