• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Wzorcowanie (kalibracja) wyposażenia pomiarowego

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami opisującymi metrologiczne cechy przyrządów kontrolnych oraz metodami wzorcowanie (kalibracja) środków kontrolno-pomiarowych.

PROGRAM SZKOLENIA: Wzorcowanie (kalibracja) wyposażenia pomiarowego

1. Podstawowe pojęcia opisujące metrologiczne cechy przyrządów kontrolnych.
2. Spójność pomiarowa.
3. Interpretacja spójności pomiarowej i praktyczne powiązanie z istniejącymi wzorcami w organizacji.

4. Wzorcowanie (kalibracja) środków kontrolno-pomiarowych używanych w organizacji: 

 • Przyrządy suwmiarkowe
 • Głębokościomierze,
 • Kątowniki,
 • Kątomierze,
 • Mikrometry,
 • Średnicówki
 • Czujniki,
 • Liniały, 
 • Linijki, przymiary zwijane,
 • Kolumny pomiarowe (wysokościomierze),
 • Sprawdziany trzpieniowe,
 • Sprawdziany Go – NOGO,
 • Inne sprawdziany / przyrządy używane w organizacji,
 • Twardościomierze,
 • Mikroskopy,
 • Inne wg życzeń klienta, np. systemy 3D (CMM, Skanery).

5. Ustalanie czasokresów między wzorcowaniami.
6. Potwierdzenie metrologiczne – różne wymagania.
7. Wyznaczanie błędów wskazań.

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują praktyczne ćwiczenia z wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut) 

SYLWETKA TRENERA

Wykształcenie:
Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia inżynierskie w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej. Absolwent Politechniki Krakowskiej, na której na Wydziale Mechanicznym ukończył w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej studia Magisterskie oraz Studia Podyplomowe. Pracownik związany z motoryzacją od ponad 20 lat. W pracy zawodowej zaczynał od produkcji, poprzez działy wspomagające (jakość, technologia) do stanowiska kierownika. Specjalista w dziedzinie metrologii, systemów pomiarowych (MSA) i statystycznego sterowania procesem (SPC). Auditor systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2016, auditor standardu Zarządzania Jakością wg IATF:16949:2016 oraz auditor wewnętrzny w laboratoriach akredytowanych wg 17025. Prelegent na Sympozjum Metrologii w Procesach Wytwarzania organizowanym przez Polskie Forum ISO.
 
Specjalizacja trenerska:  
Szkolenia prowadzone od 2005 roku, przeważnie dla motoryzacji, ale również dla przemysłu lotniczego i AGD. W zakresie szkoleń szczególną uwagę zwraca na praktyczne podejście do tematu, włączając, jeśli to możliwe ćwiczenia i zajęcia praktyczne. Autor nowatorskiej karty kontrolnej Shewharta, która służy
do monitorowania procesów. Zaletą tej karty jest jej długoterminowość, która poprzez użycie odpowiednich formuł jest kartą kroczącą, co nie wymusza ciągłej wymiany karty na nową. Opracował na podstawie wymagań MSA formatkę do analizy systemów pomiarowych. Wymienione arkusze pozwalają bez użycia specjalistycznego softwaru zaprezentować omawiane tematy podczas szkoleń z MSA i SPC.Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane