Szkolenie Pomiar chropowatości

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z tematyką kierunkowości struktury powierzchni, nierówności powierzchni, powierzchni rzeczywistej i powierzchni nominalnej.

PROGRAM SZKOLENIA
 
1. SGP – Struktura Geometryczna Powierzchni
 • kierunkowość struktury powierzchni
 • nierówność powierzchni
 • powierzchnia rzeczywista
 • powierzchnia nominalna
 • powierzchnia zmierzona
 • powierzchnia odniesienia
2. Profil nierówności powierzchni
 • błąd kształtu
 • falistość
 • chropowatość
3. Sposoby pomiaru chropowatości
 • metoda stykowa
 • metoda optyczna
 • inne metody
4. Rodzaje filtrów i dobór odcinków pomiarowych
 • odcinek elementarny
 • odcinek pomiarowy
 • dobór odcinka pomiarowego
5. Zasady przeprowadzania pomiarów
6. Rodzaje przyrządów pomiarowych
7. Oznaczenia chropowatości – symbole i interpretacja
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?