Szkolenie Pomiar twardości

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest wprowadzenie do pomiarów twardości (definicja, zastosowanie) oraz ogólny przegląd metod pomiarów twardości.

PROGRAM SZKOLENIA: Pomiar twardości


 1. Wprowadzenie do pomiarów twardości (definicja, zastosowanie)
2. Ogólny przegląd metod pomiarów twardości
3. Pomiar twardości metodą Brinella

 • Definicja oraz zastosowanie metody
 • Powołania normatywne
 • Wymagania odnośnie próbki do badań twardości
 • Dobór odpowiednich parametrów próby
 • Przebieg próby (procedura pomiaru, warunki geometryczne pomiędzy odciskami podczas próby, grubość próbki, pomiar wielkości odcisku, obliczanie wartości twardości)
 • Zapis wyniku pomiaru twardości

4. Pomiar twardości metodą Vickersa

 • Definicja oraz zastosowanie metody
 • Powołania normatywne
 • Budowa twardościomierza Vickersa
 • Wymagania odnośnie próbki do badań twardości
 • Przebieg próby (procedura pomiaru, dobór maksymalnego obciążenia w zależności od grubości próbki, warunki geometryczne pomiędzy odciskami podczas próby, odczyt wskazań z twardościomierza oraz obliczanie wartości twardości)
 • Zapis wyniku pomiaru twardości
 • Wzorce twardości oraz sprawdzanie twardościomierza
 • Współczynniki korekcyjne stosowane do powierzchni zakrzywionych

5. Pomiar twardości metodą Rockwella

 • Definicja oraz zastosowanie metody
 • Powołania normatywne
 • Budowa twardościomierza Vickersa
 • Skale Rockwella (zakres stosowania, różnice, parametry pomiarów)
 • Wymagania odnośnie próbki do badań twardości
 • Przebieg próby (procedura pomiaru, warunki geometryczne pomiędzy odciskami podczas próby, odczyt wskazań)

6. Inne metody statycznych pomiarów twardości
7. Porównanie poszczególnych statycznych metod pomiarów twardości

 • Mikrotwardość
 • Prawo Meyera
 • Metody pomiarów mikrotwardości
 • Zakres stosowania pomiarów mikrotwardości (pomiar warstw powierzchniowych, wyznaczanie twardości poszczególnych składników strukturalnych, odporności na pękanie materiałów kruchych)
 • Przygotowanie próbek do pomiarów mikrotwardości
 • Przebieg pomiaru

8. Zależności pomiędzy różnymi metodami pomiarów twardości

 • Tablice konwersji
 • Wzory konwersyjne
 • Wyznaczanie granicy wytrzymałości na rozciąganie Rm

9.Pomiar twardości połączeń spawanych
10. Osprzęt dodatkowy do pomiarów twardości
11. Pomiar twardości twardościomierzami przenośnymi

 • Dynamiczne metody pomiarów twardości
 • Pomiar twardości metodą Leeba
 1. Definicja metody
 2. Powołania normatywne
 3. Skale Leeba
 4. Zakres stosowania metody
 5. Warunki które należy spełnić podczas próby
 6. Zapis wyników badań
 • Metoda UIC (ultradźwiękowej impedancji kontaktowej)
 1. Metoda pomiaru
 2. Powołania normatywne
 3. Zalecany dobór obciążenia sondy pomiarowej
 4. Zakres stosowania metody
 5. Warunki które należy spełnić podczas próby
 6. Zapis wyników badań
 • Metoda TIV
 1. Metoda pomiaru

 12. Porównanie poszczególnych metod pomiarów twardości twardościomierzami przenośnymi
 13. Podsumowanie

METODY SZKOLENIOWE 

Szkolenie będzie miało charakter aktywny.
Zastosowane zostaną następujące formy prowadzenia warsztatu: 

 • wykłady
 • prezentacja przykładów
 • case study
 • ćwiczenia grupowe 
 • dyskusja

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Wykształcenie:
Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia inżynierskie w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej. Absolwent Politechniki Krakowskiej, na której na Wydziale Mechanicznym ukończył w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej studia Magisterskie oraz Studia Podyplomowe. Pracownik związany z motoryzacją od ponad 20 lat. W pracy zawodowej zaczynał od produkcji, poprzez działy wspomagające (jakość, technologia) do stanowiska kierownika. Specjalista w dziedzinie metrologii, systemów pomiarowych (MSA) i statystycznego sterowania procesem (SPC). Auditor systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2016, auditor standardu Zarządzania Jakością wg IATF:16949:2016 oraz auditor wewnętrzny w laboratoriach akredytowanych wg 17025. Prelegent na Sympozjum Metrologii w Procesach Wytwarzania organizowanym przez Polskie Forum ISO.
 
Specjalizacja trenerska:  
Szkolenia prowadzone od 2005 roku, przeważnie dla motoryzacji, ale również dla przemysłu lotniczego i AGD. W zakresie szkoleń szczególną uwagę zwraca na praktyczne podejście do tematu, włączając, jeśli to możliwe ćwiczenia i zajęcia praktyczne. Autor nowatorskiej karty kontrolnej Shewharta, która służy
do monitorowania procesów. Zaletą tej karty jest jej długoterminowość, która poprzez użycie odpowiednich formuł jest kartą kroczącą, co nie wymusza ciągłej wymiany karty na nową. Opracował na podstawie wymagań MSA formatkę do analizy systemów pomiarowych. Wymienione arkusze pozwalają bez użycia specjalistycznego softwaru zaprezentować omawiane tematy podczas szkoleń z MSA i SPC.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?