Szkolenie Obsługa klienta z niepełnosprawnością

szkolenie zamknięte

Doskonalenie umiejętności w obsłudze klientów z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz zwiększenie jakości obsługi klienta poprzez uwrażliwienie na indywidualne potrzeby.

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA:

 • Doskonalenie umiejętności w  obsłudze klientów z różnymi stopniami niepełnosprawności przez pracowników obsługi klienta w urzędach
 • Zwiększenie jakości obsługi klienta poprzez uwrażliwienie na indywidualne potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności oraz zwiększenie kompetencji w zakresie porozumiewania się bez barier w relacji z klientem niepełnosprawnym.


CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA:

 • Uświadomienie różnic w obsłudze klienta wynikających z jego niepełnosprawności.
 • Przełamanie możliwych obaw przed obsługą klienta z niepełnosprawnością oraz poznanie zasad savoir-vivre’u w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

PROGRAM SZKOLENIA


Kim jest osoba z niepełnosprawnością? Zrozumienie niepełnosprawności

 • Profil osoby niepełnosprawnej
 • Różnice w obsłudze klienta bez dysfunkcji oraz z dysfunkcjami
 • Stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie


Rodzaje i stopnie niepełnosprawności

 • Oczekiwania klienta z niepełnosprawnością
 • Inwalidztwo a niepełnosprawność
 • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności w Polsce
 • Rodzaje oraz stopnie niepełnosprawności
 • Upośledzenie wzroku
 • Upośledzenie słuchu oraz mowy
 • Upośledzenie ruchu
 • Upośledzenie umysłowe
 • Choroby psychiczne
 • Choroby neurologiczne
 • Epilepsja
 • Upośledzenie innego rodzaju


Asertywność w kontaktach z osobą niepełnosprawną.

 • Asertywność w relacji z osobą niepełnosprawną; Czym jest?
 • Cechy asertywnej komunikacji
 • Sposób tworzenia komunikatu asertywnego
 • Rozpoznawanie manipulacji ze strony osoby z niepełnosprawnością


Komunikacja i savoir vivre w kontaktach z osobą z niepełnosprawnością

 • Standardy obowiązujące w urzędach 
 • Rozwiązania organizacyjne w urzędzie
 • Prawa osoby z niepełnosprawnością 
 • Nawiązanie kontaktu i rozmowa wstępna
 • Identyfikacja i weryfikacja charakteru sprawy do załatwienia
 • Rola stanowisk informacyjnych i recepcyjnych w urzędzie
 • Dostosowanie sposobu obsługi do konkretnego klienta z niepełnosprawnością
 • Budowanie życzliwego kontaktu pomimo barier
 • Właściwe zakończenie obsługi osoby niepełnosprawnej


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane