• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Skuteczna komunikacja z pacjentem i jego rodziną. Szkolenie dla personelu medycznego

szkolenie zamknięte

Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu medycznego w zakresie komunikacji z pacjentem oraz jego najbliższą rodziną.


CELE SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu medycznego na polu komunikacji z pacjentem. Dodatkowo uczestnicy treningu zapoznają się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.

 • poszerzenie zrozumienia mechanizmów psychologicznych kryjących się za powstawaniem trudnych sytuacji w obsłudze pacjenta
 • doskonalenie umiejętności kontrolowania własnych emocji w trudnych sytuacjach
 • rozwój umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na stan emocjonalny pacjenta
 • przybliżenie typologii pacjenta w celu poprawy komunikacji z pacjentem i skuteczniejszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • uświadomienie konieczności zdystansowania się do sytuacji zawodowych
 • prezentowanie postawy asertywnej w sytuacji obsługi
 • uświadomienie sobie istotności poprawnej komunikacji  w procesie obsługi
 • zdobycie wiedzy z zakresu psychologii relacji międzykulturowych


PROGRAM SZKOLENIA: Skuteczna komunikacja z pacjentem i jego rodziną. Szkolenie dla personelu medycznego

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z PACJENTEM

 • znaczenie pierwszego wrażenia
 • rola indywidualnego podejścia do pacjenta
 • nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • określenie i zrozumienie potrzeb pacjenta
 • kim jest trudny pacjent i dlaczego stawia opór

TYPOWE BŁĘDY W NAWIĄZYWANIU KONTAKTU Z PACJENTEM – ZWŁASZCZA TRUDNYM PACJENTEM

 • błąd atrybucji - aktor/obserwator
 • „pseudosłuchacz”
 • obiecywanie ponad możliwości
 • przerzucanie odpowiedzialności na innych

SZTUKA PRZEKAZYWANIA TRUDNYCH INFORMACJI

 • zasady dobrej komunikacji
 • siła tego co mówimy – słowa
 • siła tego jak mówimy - głos
 • zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji
 • klarowność i przejrzystość wypowiedzi
 • techniki nawiązywania i potwierdzania kontaktu, umiejętność stawiania pytań, techniki uzyskiwania odpowiedzi twierdzącej, argumentowanie, komunikaty budujące zaufanie
 • pułapki w komunikacji werbalnej – zwroty zakazane!
 • komunikacja z pacjentem trudnym

AKTYWNE SŁUCHANIE

 • poziomy jakości słuchania
 • selektywne słuchanie pacjenta
 • sztuka wychwytywania istotnych elementów

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

 • strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • mimika twarzy
 • postawa ciała
 • gesty
 • skuteczne budowanie wizerunku a mowa ciała
 • gesty wzmacniające wypowiedź

OSOBOWOŚĆ PACJENTA A KOMUNIKACJA

 • typologia osobowości – krótkie wprowadzenie. charakterystyka typów i zaburzeń osobowości szczególnie dokuczliwych dla otoczenia
 • wpływ typu osobowości pacjenta na przebieg rozmowy z pracownikiem szpitala
 • jak zidentyfikować typ osobowości pacjenta i dostosować do niego przekaz werbalny, niewerbalny i argumenty?

JAK SOBIE RADZIĆ Z „TRUDNYMI” PACJENTAMI?

 • rodzaje trudnych sytuacji
 • reagowanie na emocje i zażalenia
 • podstawowe zagrywki emocjonalne pacjentów. jak na nie na bieżąco odpowiadać?
 • pułapki psychologiczne w relacjach z określonymi typami trudnych pacjentów
 • umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych (w jaki sposób doprowadzić do eskalacji konfliktu z pacjentem? jak wygasić emocje gdy już konflikt wybuchł/ jak i kiedy przyznać pacjentowi rację)
 • najczęstsze typy kłopotliwych pacjentów i podstawowe zasady w kontaktach z nimi:
 • pacjent starszy i/lub niepełnosprawny
 • ofiara wypadku lub osoba z rodziny
 • pacjent o postawie roszczeniowej, niezadowolony, rozczarowany
 • pacjent nieuprzejmy lub agresywny
 • pacjent upośledzony umysłowo lub chory psychicznie
 • pacjent, który „wie lepiej”
 • pacjent, który ma złe doświadczenia z innymi pracownikami służby zdrowia
 • manipulant, kombinator, pacjent symulujący, hipochondryk
 • inne typy trudnych pacjentów

EMOCJE NA LINII PACJENT–PRACOWNIK SZPITALA

 • kontakt emocjonalny: jak sprawnie odczytywać emocje rozmówcy i adekwatnie na nie odpowiadać?
 • emocje negatywne: jak radzić sobie z pacjentem, gdy ten reaguje zbyt gwałtownie i emocjonalnie
 • emocje jako broń pacjenta w starciu z pracownikiem szpitala – co robić, gdy pacjent płacze

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM ORAZ JEGO NAJBLIŻSZĄ RODZINĄ. PRZEKAZYWANIE WRAŻLIWYCH INFORMACJI O STANIE ZDROWIA.

 • asertywne odmawianie i proszenie
 • kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie”?
 • kulturalne upominanie Pacjenta, by nie dać „wejść sobie na głowę”
 • przekazywanie Pacjentowi złych wiadomości
 • korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach

RODZINA PACJENTA

 • przedstawienie sytuacji, w których należy włączyć rodzinę Pacjenta
 • omówienie sposobów komunikacji z Pacjentem oraz jego rodziną
 • omówienie niepoprawnych zachowań lekarza- obwinianie rodziny za stan Pacjenta, pominięcie pełnego wywiadu
 • przedstawienie pozytywnych skutków budowania koalicji z rodziną Pacjenta
 • rozmowa z rodzicami/ opiekunami małoletniego pacjenta
 • przekazywanie informacji o stanie zdrowia

SYLWETKA TRENERA

Magister psychologii, certyfikowany trener.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Trenerów Metrum w Katowicach, która jako jedna z nielicznych w Polsce spełnia warunki kursu trenerskiego uznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Posiada 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych.
Już ponad 20 000 godzin spędziła z uczestnikami szkoleń.
Klinicznie pracuje z pacjentami.
Specjalistka w dziedzinie: zarządzania relacjami, komunikacji interpersonalnej, motywowania pracowników, rozwoju umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, profesjonalnej obsługi klienta, profesjonalnego prowadzenia rozmów z klientami, komunikacji, asertywności oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
W zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich specjalizuje się w obszarze budowania
i zarządzania zespołem, motywowaniem pracowników oraz sporządzaniem profili kompetencyjnych pracowników.
W swojej pracy szkoleniowej specjalizuje się w obszarach komunikacji interpersonalnej
i asertywności, zarządzania czasem i stresem, profesjonalnej obsługi klienta, efektywnej sprzedaży, sztuki negocjacji handlowych.
W swojej pracy ceni rzetelność i oryginalność, wykorzystuje autorskie metody pracy pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy w praktyczny sposób, dzięki czemu szkolenia zawsze oceniane są na najwyższą ocenę. Uczestnicy cenią sobie indywidualny sposób podejścia oraz bardzo praktyczną wiedzę w tematach prowadzonych szkoleń.
Jako trener biznesu pracuje z szeroką grupą odbiorców, zarówno z klientami indywidualnymi, pracownikami średniego, jak i wyższego szczebla firm o różnorodnym profilu działalności.
Szkoliła między innymi przedstawicieli takich firm jak: WARTA S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., FAURECIA WAŁBRZYCH S.A., Stolbud WłoszczowanS.A., Bank Spółdzielczy,  Realizowała cykl szkoleń dla pracowników: ING Banku Śląskiego, PKP Polskich Lini Kolejowych S. A., Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.
Prowadzi szkolenia dedykowane dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkoliła między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kliecach, następujące Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Białystok, Częstochowa, Nowy Sącz, Radom, Kielce, Koszalin, Siedlce; Sąd Rejonowy w Opocznie, Urzędy Miast i Gmin, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego; Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?