• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna- Online

szkolenie zamknięte

Niezwłocznie udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna pozwala przeżyć wielu ofiarom wypadków.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które z racji zajmowanego stanowiska powinni opanować podstawy pomocy przedmedycznej.

PROGRAM SZKOLENIA: Pierwsza pomoc przedmedyczna

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 godz. szkoleniowych)


1. Rozpoznanie stanu zagrożenia życia
2. Omdlenie, zasłabnięcie
3. Ciężka utrata przytomności 
4. Padaczka
5. Astma
6. Cukrzyca
7. Resuscytacja dorosłej osoby wg wytycznych ERC 2020 
8. Użycie defibrylatora AED 
9. Bezpieczeństwo udzielania pomocy w zagrożeniu epidemiologicznymSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane