• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie PPOŻ- Ochrona przeciwpożarowa

szkolenie zamknięte

Uczestnicy poznają stan prawny regulacji związanych z PPOŻ: warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, sposoby ewakuacji, jej ogłaszanie, przebieg oraz miejsca zbiórki, omówienie sprzętu gaśniczego i jego użycia.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 DZIEŃ - 8h szkoleniowych


PROGRAM SZKOLENIA: PPOŻ- Ochrona przeciwpożarowa1. Stan prawny regulujący ochronę przeciwpożarową obiektów ich właścicieli, użytkowników oraz najemców (obowiązki);
2. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu w tym:

 • charakterystyka obiektu pod względem ochrony ppoż.
 • zastosowane systemy/urządzenia ochrony przeciwpożarowej
 • zastosowane rozwiązania techniczno-budowlane;
 • zagadnienia dotyczące warunków technicznych ewakuacji (w tym obejście obiektu)

3. Sposoby ewakuacji, jej ogłaszanie, przebieg oraz miejsca zbiórki w tym:

 • sposoby alarmowania pracowników;
 • sposoby alarmowania służb ratunkowych w tym szczegółowe omówienie samej procedury zgłaszania;
 • omówienie zachowania, sposobu postępowania w trakcie ewakuacji;
 • omówienie sposobów poruszania się po obiekcie w trakcie ewakuacji;
 • miejsce zbiórki – osoby odpowiedzialne

4. Klasyfikacja pożarów – grupy pożarów i sposoby ich gaszenia;

5. Omówienie podręcznego sprzętu gaśniczego (rodzaje, sposób rozmieszczenia, dostępność, oznakowanie) i jego skuteczność;

6. Praktyczne użycie podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnice śniegowe

7. Współdziałanie systemów pożarowych.

8. Panel dyskusyjny – dotyczący zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującego"Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane