• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Pisanie i redagowanie pism urzędowych- online

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy pracowników z zakresu poprawności językowej w mowie i piśmie. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami tworzenia, redagowania dokumentacji urzędowej oraz wewnętrznych aktów normatywnych.

CELE SZKOLENIA:

Po warsztatach uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu poprawnego przygotowania oraz wcielenia w praktykę organizacyjną przepisów kancelaryjnych oraz korespondencyjnych.
W szkoleniu poruszone zostaną m.in. zagadnienia prawne związane z dokumentacją oraz korespondencją oraz zasady obowiązujące strony postępowania administracyjnego w zakresie obiegu pism.

METODY SZKOLENIOWE:


Szkolenie prowadzone metodą warsztatową. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć sposoby poprawnego redagowania korespondencji. Oprócz poprawności ortograficznej i stylistycznej główny nacisk zostanie położony na skuteczne i staranne konstruowanie tekstów urzędowych, tak aby były zrozumiałe dla odbiorcy i precyzyjnie oddawały treść przekazywaną przez nadawcę.

PROGRAM SZKOLENIA: Pisanie i redagowanie pism urzędowych

 1. Pojęcie komunikacji w zestawieniu z poprawnością językową i zasadami redagowania pism urzędowych.
 2. Rodzaje pism urzędowych.
 3. Czym jest korespondencja?
 4. Omówienie zasad redagowania pism urzędowych.
 5. Przepisy prawne w zakresie redagowania pism urzędowych.
 6. Przygotowanie pisma.
 7. Gramatyczne i logiczne zagadnienia konstrukcji pism urzędowych.
 8. Komunikacja elektroniczna.
 9. Obieg pism i korespondencji między stronami w postępowaniu administracyjnym.
 10. Pisma urzędowe w praktyce.
 11. Ćwiczenia praktyczne.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Magister prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Podinspektor
w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta w Otwocku.
Z wykształcenia prawnik od ponad czterech lat związany z samorządem terytorialnym. Podczas swojej pracy zawodowej oraz odbywania stażów zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego.
Były pracownik Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta w Otwocku, Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie i Prokuratury Rejonowej w Otwocku.
Współpracuje z portalem internetowym jako specjalista z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego.
Wieloletni szkoleniowiec, dydaktyk, wykładowca. Prowadzi zajęcia z  ochrony danych osobowych, prawa prasowego, prawa budowlanego, gospodarowania nieruchomościami, procesów inwestycyjnych, e-usług, redagowania pism urzędowych, opłat adiacenckich i rent planistycznych oraz zamówień publicznych.
Jego szkolenia są zawsze przygotowane w sposób rzetelny i konkretny, a wiedzę przekazuje
w dostępny i fachowy sposób.
Do tej pory prowadził szkolenia zarówno dla pracowników samorządowych jak i pracowników firm prywatnych. W pracy zawodowej na co dzień ma styczność z procedurą administracyjną, gospodarką nieruchomościami i prawem cywilnym. Zajmuje się min. przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz analizą możliwości pozyskiwania nieruchomości w zakresie najmu lub dzierżawy na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Przeprowadził szkolenia m. in. dla:
•    pracowników samorządowych
•    pracowników Urzędu Marszałkowskiego
•    rzeczników prasowych jednostek podległych starostwu powiatowemu w Szamotułach
•    pracowników ARiMR w Warszawie
•    Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego
•    rzeczników prasowych w województwie wielkopolskim
•    pracowników Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim
•    pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenia z zakresu Pisania i redagowania pism urzędowych zrealizował m.in. dla
•    Sąd Okręgowy w Warszawie
•    ZGN Praga-Południe Warszawa
•    PGNiG SA- Centrala Spółki Warszawa
•    Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
•    PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa
•    ARiMR Warszawa
•    ZUS Tomaszów Mazowiecki
•    ZUS Radom
•    ZUS Elbląg
•    INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWybierz termin szkolenia

cena 890,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

 • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
 • proces szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane