• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Planowanie jakości i zarządzanie jakością w projektach- dobre praktyki w wytycznych PN-ISO 10005:2018 i ISO 10006:2018

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z tematyką planowania jakości i zarządzanie jakością w projektach oraz wskazanie dobrych praktyk w wytycznych PN-ISO 10005:2018 i ISO 10006:2018.

CEL SZKOLENIA

Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.

Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:

 • Wytycznych dotyczących planowania jakości i zarządzania jakością w projektach zawartych w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018
 • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Ról, odpowiedzialności i uprawnień związanych z planowaniem jakości i zarządzaniem jakością w projektach.
 • Wykorzystania wytycznych zawartych w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 do doskonalenia procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:

 • Wykorzystać wytyczne zawarte w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 do zaprojektowania, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Audytować i dokonywać przeglądów procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Doskonalić proces planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:

 • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.

Szkolenie skierowane jest do:

 • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje związane z zarządzaniem jakością w organizacji
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje związane z zarządzaniem projektami
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów projektów
 • uczestników zespołów projektowych
 • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA: Planowane jakości i zarządzanie jakością w projektach- dobre praktyki w wytycznych PN-ISO 10005:2018 i ISO 10006:2018

 • Wprowadzenie
 • Kluczowe elementy zarządzania jakością w organizacjach
 • Plany jakości
 • Systemy zarządzania jakością w projektach
 • Odpowiedzialność zarządzających w projektach
 • Zarządzanie zasobami w projektach
 • Realizacja produktu/usługi w projektach
 • Pomiar, analiza i doskonalenie w projektach
 • Podsumowanie

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h szkolenia, 1h szkolenia= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane