• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Prawo podatkowe

szkolenie zamknięte

Podczas szkolenia Uczestnik zapozna się z takimi zagadnieniami jak: podatki dochodowe i przychodowe; koszty i przychody w podatkach dochodowych; elementy opodatkowania międzynarodowego w podatkach dochodowych; podatek vat- zasady ogólne, rozliczenie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


PROGRAM SZKOLENIA: Prawo podatkowe


1. PODATKI DOCHODOWE I PRZYCHODOWE – ZASADY OGÓLNE
• Dochód i przychód jako podstawa opodatkowania
• Metodologia kalkulacji podatków dochodowych w Polsce; Wykorzystanie różnych metod kalkulacji podatku przy optymalizacji podatkowej
• Podmioty opodatkowania podatkiem dochodowym w świetle zmian od stycznia 2014r.
• Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatkach dochodowych

2. KOSZTY I PRZYCHODY W PODATKACH DOCHODOWYCH
• Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT
• Przychód z działalności gospodarczej (PIT oraz CIT)
• Koszty uzyskania przychodu związane z działalnością gospodarczą
• Pobór i zapłata podatku
• Deklaracje i pozostałe obowiązki dokumentacyjne

3.ELEMENTY OPODATKOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO W PODATKACH DOCHODOWYCH
• Rezydencja podatkowa jako kryterium miejsca opodatkowania
• Regulacje w obszarze opodatkowania międzynarodowego (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania)
• Metody unikania podwójnego opodatkowania na przykładach

4.PODATEK VAT – ZASADY OGÓLNE
• Źródła regulacji krajowej i unijnej w podatku VAT
• Zasady naliczania podatku (podatki obrotowe brutto i netto)
• Podmiot i przedmiot opodatkowania po styczniu 2014r.
• Stawki podatku
• Moment powstania obowiązku podatkowego

5.PODATEK VAT - ROZLICZENIE
• Odliczenie podatku naliczonego – prawo do odliczenia
• Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
• Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne
• Ulga na złe długi
• Procedury szczególne

6.PODATEK VAT – TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE
• Nowe zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
• Dokumentacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
• Stosowanie stawki 0% przy eksporcie
• Procedury importowe
PODATKI MAJĄTKOWE – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ OD SPADKÓW I DAROWIZN


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane