Szkolenie BDO- Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

szkolenie zamknięte

GRUPA DOCELOWA- osoby odpowiedzialne za gospodarowaniem odpadami w firmie. Uczestnicy poznają zmiany wprowadzone od roku 2020 w rejestrze oraz wymagania jakie muszą spełnić.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
2. Baza Danych o Odpadach (BDO) – jak się zarejestrować i jak z niej korzystać
3. Nowy Katalog odpadów i klasyfikacja odpadów; utrata statusu odpadu niebezpiecznego
4. Ewidencja odpadów i dokumenty przekazania odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2020
5. Raport o wytworzonych odpadach i sposobach postępowania z odpadami - nowa forma składania za rok 2019
6. Transport odpadów
7. Sposoby postępowania z odpadami - w tym nowe zasady dotyczące segregacji odpadów
8. Nowe sankcje finansowe i karne za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących postępowania z odpadami
9. Dyskusja i odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?