Szkolenie Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR)

szkolenie zamknięte

Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę dotyczącą funkcji PSCR w organizacji, obowiązków, zadań w procesie powstawania wyrobu, jakie stawiane są przed Product Safety and Conformity

Z końcem roku 2020 następuje obowiązek wskazania PSCR w organizacji zastępującego funkcję PSB. Dlatego kierujemy to szkolenie do osób pełniących funkcje PSB, osób przygotowujących się do funkcji PSCR'a w organizacji, kadry zarządzającej, inżynierów jakości klienta oraz dostawców.

CELE SZKOLENIA:


I. Nabycie wiedzy i/ lub zwiększenie kompetencji w zakresie obowiązków PSCR.
II. Poznanie najważniejszych aspektów prawnych oraz metod służących zapewnieniu bezpieczeństwa wyrobu.
III. Zdobycie wiedzy odnośnie specyficznych wymagań klienta grupy VW.
IV. Szczegółowe zapoznanie się m.in. z kwalifikacjami, obowiązkami i odpowiedzialnością PSCR.
V. Pogłębienie wiedzy na temat metod i narzędzi jakościowych oraz ich praktyczne zastosowanie (lessons learned, FMEA etc.)
VI. Zdobycie wiedzy na temat wdrożenia i utrzymania funkcji Pełnomocnika u nTier.PROGRAM SZKOLENIA: PRZEDSTAWICIEL DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI WYROBU (PSCR)

 
1. Informacje wstępne - odpowiedzialność za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym
2. Źródła wymagań dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności wyrobu
3. Przegląd podstaw prawnych dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności wyrobu
4. Wymagania IATF 16949 dotyczące bezpieczeństwa wyrobu
5. VDA Product Integrity, z uwzględnieniem cyklu życia wyrobu
6. Powiązaniez VDA 6.3 oraz specyficznymi wymaganiami klientów
7. Wymagania Formel-Q, a PSCR
8. Wymagania do kompetencji, kwalifikacji i odpowiedzialności
9. Obowiązki, uprawnienia i zadania PSCR w całym łańcuchu dostaw
10. Podsumowanie szkolenia, egzamin pisemny

 CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane