• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Specyficzne wymagania FORD MOTOR COMPANY

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Ford oraz zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu.

CELE SZKOLENIA:

I. Podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Ford

II. Zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu (od kwotacji do rekwalifikacji)

III. Nabycie wiedzy odnośnie dokumentacji i narzędzi jakościowych

IV. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. zagadnień, wymagań i celów projektowych według wymagań FORD MC

V. Zdobycie wiedzy na temat planowania, realizacji i raportowania na portalu klienta.

VI. Uzyskanie świadomości, co do korzyści wynikających z postępowania zgodnie z zapisami manuala klienta

VII. Umiejętność poruszania się po portalu klienta

VIII. Zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Pogłębienie wiedzy z zakresu:

 • w jaki sposób zabezpieczyć wszystkie fazy projektowe pod względem wymagań klienta
 • w jaki sposób zarządzać dostawcami w przypadku nowych uruchomień
 • jaką dokumentację sporządzić dla poszczególnych faz projektowych
 • zarządzania specyficznymi wymaganiami klienta
 • tworzenia matryc CSR, diagramu przebiegu procesu, diagramu żółwia
 •  zrozumienia podejścia FORD MC do prowadzenia i przebiegu projektu

 

PROGRAM SZKOLENIA: Specyficzne wymagania FORD MOTOR COMPANY

Dzień I

1. Customer Specific Requirements Ford Motor Company

 • Supplier APQP Process.
 • Supplier PPAP Process.
 • Process Launch.
 • SREA.
 • Narzędzia jakościowe.

2. Kwalifikacje dostawców Tier-n.

3. IATF 16949, a wymagania Grupy Ford.

4. CSR Book – propozycja narzędzia do przeglądania i organizowania CSR’ów klienta.

 

Warsztaty:

1) Kroki APQP i ich komunikacja do klienta

2) Kroki PPAP i przedłożenie części do klienta

3) Tworzenie planu jakościowego projektu

4) Przykłady tworzenia PFMEA

5) Diagramy przepływu procesu, a Plan kontroli i FMEA

Dzień II

 1. CSR – IATF 16949 - Effective 08-Jan-2021
 2. Norma IATF 16949 a specyficzne wymagania OEM
 3. Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers – wydanie 2 z 2017
 4. Customer Portal (Covisint) - poznanie aplikacji służących do codziennej obsługi Klienta (wymagania, ocena, itp.) – konieczny dostęp do portalu dla przykładowej części
 5. VPP (Virtual Part Progress) – Aplikacje dla PM i Jakość  – konieczny dostęp do portalu
 6. GPDS Global Product Development System – omówienie kamieni milowych projektu – konieczny dostęp do portalu
 7. Capacity Planning (GCP) – konieczny dostęp do portalu
 8. Global Supplier Request for Engineering Approval (SREA) – konieczny dostęp do portalu
 9. FMEA – Handbook 4.2
 10. Supplier Manufacturing Health Chart

 

Warsztaty:

1) Praca na portalu klienta


CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 2 200,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 2100,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?