Szkolenie Specyficzne wymagania FORD MOTOR COMPANY dla dostawców

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Ford oraz zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu.

CEL SZKOLENIA
Przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań FORD w oparciu o specyficzne wymagania klienta w kontekście wdrażania nowych projektów oraz zarządzania produkcją seryjną. Komunikacja z klientem. Interpretacja wymagań do IATF. 
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest zarówno do osób współpracujących bądź zaczynających współpracę z FORD’em – kierownicy projektu, inżynierowie ds. jakości, inżynierowie ds. systemu, osoby zarządzające produkcją, inżynierowie ds. jakości dostawców, osoby zajmujące się nowymi uruchomieniami. 
 


PROGRAM SZKOLENIA: Specyficzne wymagania FORD MOTOR COMPANY dla dostawców


1. Wprowadzenie. Specyfikacja IATF oraz Specyficzne Wymagania Klientów CSR.
2. Specyficzne Wymagania Klienta CSR FORD w powiązaniu z IATF.
3. Rozwoj produktu: GPDS (Global Product Development System).
4. Zaawansowane planowanie jakości - eAPQP (Advanced Product Quality Planning).
5. Wymagania Global Phased PPAP requirements.
6. Wymagania specyficzne Ford dla PPAP 4.0 – omówienie specyficznych wymagań Ford’a.
7. PSW (Part Submission Warrant) – zatwierdzenie dokumentacji PPAP przez klienta.
8. Q1 Manufacturing Site Assessment – Audyt oceny systemu zarządzania jakością dostawcy.
9. Zwroty gwarancyjne.
10. Omówienie najważniejszych aplikacji na portalu klienta FORD.
11. Podsumowanie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?