• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Specyficzne wymagania JAGUAR dla dostawców

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Jaguar oraz zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu (od od Stage 1 do rekwalifikacji).

CELE SZKOLENIA
I. Podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Jaguar
II. Zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu (od od Stage 1 do rekwalifikacji)
III. Nabycie wiedzy w obszarze list kwalifikujących program do procesu PPAP
IV. Poszerzenie wiadomości odnośnie narzędzi jakościowych, metod i tworzenia dokumentacji
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Pogłębienie wiedzy z zakresu:
- w jaki sposób zabezpieczyć wszystkie fazy projektowe pod względem wymagań klienta
- w jaki sposób zarządzać dostawcami w przypadku nowych uruchomień 
- w jaki sposób używać dokumentacji wymaganej w poszczególnych fazach projektowych
- w jaki sposób wypełnić i przygotować E-PPAP Checklisty i PPAP Checklisty
- w jaki sposób wypełnić iPSW
 


PROGRAM SZKOLENIA: Specyficzne wymagania JAGUAR dla dostawców


1) Wymagania specjalne koncernu JLR Inżynierów Jakości Projektu
2) Customer Specific Requirements 

  • Tworzenie porozumienia jakościowego z klientem – Suplement K
  • Fazy projektowe i ich zatwierdzanie
  • Przedłożenie części do klienta 
  • Rekwalifikacja produktu

3) Kwalifikacje dostawców Tier-n
4) JLR Engineering PPAP Checklist
5) JLR eAPQP Process
6) JLR PPAP Checklist
7) ESoW – Engineering Statement of Work
8) CSR Book – propozycja narzędzia do przeglądania i organizowania CSR’ów klienta
 
Warsztaty:
1) Tworzenie Suplementu K
2) Tworzenie PPAP checklisty
3) Tworzenie Engineering PPAP checklisty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane