• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Specyficzne wymagania VOLVO dla dostawców

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest wyjaśnienie, czym są specyficzne wymagania klientów zgodnie z wymaganiami IATF 1694 oraz zapoznanie się z wymaganiami specyficznymi Grupy Volvo.

PROGRAM SZKOLENIA: Specyficzne wymagania VOLVO dla dostawców

1. Wprowadzenie. IATF 16949 w świetle specyficznych wymagań OEM.
2.  Powiązania normatywne VOLVO QM z wymaganiami globalnymi. Supplier Quality Assurance Manual – wymagania dla dostawców 2019.
Customer Specifics Requirements  Geely 2021
3.  Struktura i powiązania biznesowe grupy Volvo. Historia, polityka i strategia.
4.  Ogólna charakterystyka portalu dostawców VOLVO.
5.  Procesy specjalne w świetle wymagań VOLVO.
6.  Specyficzne wymagania produkcyjno – jakościowo - logistyczne VOLVO.
7.  Specyficzne wymagania Volvo dotyczące APQP. (PAA, RFQ, CPA, CAR, SREA, SRICA).
8.  Specyficzne wymagania Volvo dotyczące PPAP (ISA).
9.  Prezentacja pozostałych wymagań i regulacji VOLVO.
10. Zarządzanie reklamacjami.
11. Ocena dostawców - (VSIM)Volvo Supplier Improvements Metrics, (QPN).
12. Nagroda VQE Award.
13. Podsumowanie

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?