• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Specyficzne wymagania AUDI dla dostawców

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest uzyskanie zrozumienia w obszarze specyficznych wymagań klienta ? grupy VW w?odniesieniu do wymagań normy IATF 16949:2016 oraz wg VDA-QMC.

CELE SZKOLENIA

I. Uzyskanie zrozumienia w obszarze specyficznych wymagań klienta – grupy VW w?odniesieniu do wymagań normy IATF 16949:2016 oraz wg VDA-QMC .
II. Zdobycie umiejętności w zarządzaniu CSRami.
III. Uzyskanie informacji na temat analizy specyficznych wymagań w organizacji i stworzenie dokumentacji procesowej: matryca, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia.
IV. Zdobycie wiedzy nt. specyficznych wymagań Audi AG w świetle Formel Q VW.
V. Uzyskanie świadomości dotyczącej dokumentacji wzorcowania.
VI. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia rozwojowych projektów wg wymagań Audi AG.
VII. Uzyskanie informacji odnośnie przygotowania dokumentacji wzorcowania.
VIII. zdobycie wiedzy w obszarze zarządzania wnioskami z doświadczeń.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnik dowie się:
- Jak skutecznie zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta,
- Jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia,
- W jaki sposób zabezpieczyć wszystkie fazy projektowe pod względem wymagań klienta,
- W jaki sposób zarządzać dostawcami w łańcuchu dostaw,
- W jaki sposób spełnić wymagania faz projektowych,
- Jakich działań i dokumentacji wymaga proces no trouble found w przypadku reklamacji z rynku,
- Jak budować schemat i zarządzać lessons learned,
- Jak tworzyć organigram projektu,
- Jakie są główne aspekty i poszczególne elementy procesu wzorcowania.


 
PROGRAM SZKOLENIA: Specyficzne wymagania AUDI dla dostawców


1. Rodzaje wymagań klientów – przykłady CSRów dla poszczególnych punktów normy IATF 16949:2016
2. IATF 16949:2016 Specyficzne wymagania (CSR) Grupy Volkswagen
3. Zarządzanie CSRami w organizacji w świetle wymagań VDA „Specyficzne wymagania klienta”
4. Źródła CSRów – wymagania wg norm jakościowych i specyfikacji klientów
5. Wymagania Audi AG w świetle norm VW na bazie Formel Q Konkret i podręcznika jakościowego

 • Strategia 0 wad
 • QTR (Quality Technical Requirement)
 • Procentowy podział odpowiedzialności KVV
 • Składowe oceny dostawców w nawiązaniu do Formel Q Faehigkeit oraz Formel Q Faehigkeit Software
 • Współczynniki zdolności procesu
 • Podział wad i ich znaczenie
 • Identyfikowanie ryzyka FMEA wg VDA 4
 • Bezpieczeństwo wyrobu
 • Zarządzanie reklamacją (brakowość, rework, ppm, NTF)
 • Zwroty z rynku – na bazie wymagań VDA „Analiza części wadliwych z rynku”
 • Lessons learned w fazie rozwoju i produkcji
 • Przegląd techniczny dostawców
 • Program krytycznych dostawców

6. Wymagania Audi AG w świetle norm VW na bazie Formel Q Neuteile Integral

 • MLA/ RGA (RG0 – RG7) – stopnie dojrzałości projektu (wg VDA RGA)
 • Wzorcowanie wg VDA 2 – uzgodnienia wstępne, dokumentacja, matryca wzorcowania
 • 2TP (dwudniowa produkcja) – wielostopniowe zwolnienie procesu

7. Omówienie wytycznych dla dostawców rozwojowych wg podręcznika Audi AG 

 • Kamienie milowe dla całości projektu i poszczególnych części
 • Typy dopuszczeń
 • BMG – w jakich przypadkach
 • EMPB i możliwe wyniki wzorcowania
 • Podział i rodzaje wzorców (A, B, C)
 • Organigram projektowy dostawcy
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Proces zakupowy – szczegółowe omówienie poszczególnych gate’ów (Gate 1 – Gate 7)
 • Zarządzanie zmianą (fazy od 1 – 6)
 • Faza prototypów: dokumentacja, list przewozowy, definicja Q4, Q5, Q6
 • Normy i specyfikacje materiałowe, oznaczenia na rysunkach technicznych, IMDS

Warsztaty:

 • Budowanie diagramu żółwia dla procesu zarządzania CSRami w organizacji
 • Tworzenie matrycy i diagramu przebiegu procesu dla CSRów
 • Analiza i tworzenie przykładowej tabeli dla VW CSR IATF 16949:2016
 • Audytowanie procesu CSR
 • Budowanie matrycy wzorcowania wg VDA 2
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu
 • NTF na przykładzie – omówienie i uzupełnienie formularza
 • Lessons learned – budowanie przykładowego schematu zarządzania wnioskami z?doświadczeń
 • Formularz 2TP w praktyce – główne zasady przeprowadzania dwudniowej produkcji
 • Tworzenie organigramu projektowego

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minutSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?