• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Specyficzne wymagania NISSAN/RENAULT dla dostawców- ANPQP

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania i uwzględniania w organizacji specyficznych wymagań Nissan Renault (ANPQP).

Cel: Przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań RENAULT NISSAN w oparciu o specyficzne wymagania klienta w kontekście wdrażania nowych projektów oraz zarządzania produkcją seryjną. Komunikacja z klientem. Interpretacja wymagań do IATF. 

Metody pracy: WYKŁAD, GRY, ĆWICZENIA, DYSKUSJE.

Uczestnicy: Szkolenie skierowane jest zarówno do osób współpracujących bądź zaczynających współpracę z RENAULT NISSAN  – inżynierowie ds. jakości, inżynierowie ds. systemu, osoby zarządzające produkcją, inżynierowie ds. jakości dostawców, osoby zajmujące się nowymi uruchomieniami. 

 

Pogram szkolenia: Specyficzne wymagania NISSAN/RENAULT dla dostawców- ANPQP

 

 1. Wprowadzenie do specyfiki wymagań branży motoryzacyjnej:
 2. Specyficzne wymagania klienta CSR’s a wymagania IATF 16949:2016
 • Zdefiniowanie wymagań CSR & Rodzaje & dostępność 
 • Podejście procesowe a wymagania CSR
 1. Wymagania specyficzne Renault-Nissan
 • Renault Customer Specific Requirements do stosowania z IATF 16949 – wymagania dla dostawców (omówienie wymagań i sposób interpretacji zapisów)
 1. ANPQP vs APQP
 • Wprowadzenie do metodologii ANPQP (cel & zakres) 
 • Podstawowe zasady przedstawiania dokumentów
 1. Metodologia ANPQP przy wdrażaniu nowych wyrobów:
 • Faza 1 PRZEGLĄD WYMAGAŃ / PLANOWANIE PROJEKTU

            Rozpoznanie wymagań klienta, badania rynkowe, harmonogram projektu, cele jakościowe projektu, plan zapewnienia jakości

 • Faza 2 DESIGN / PROJEKTOWANIE WYROBU

            Analiza DFMEA, analiza produktywności i montowalności, dokumentacja techniczna, charakterystyki specjalne

 • Faza 3 OFF TOOL / PROJEKTOWANIE PROCESU:

            Schemat blokowy procesu, analiza FMEA, FTA, Flow Chart & Layout, plan kontroli

 • Faza 4 OFF PROCESS / WALIDACJA PRODUKTU I PROCESU:

            Ocena zdolności procesu, badania jakości produktu, identyfikacja i identyfikowalność , IMDS, zatwierdzenie – PSW, plan działań                      podczas ramp-up, audit 

 • Faza 5 PRODUKCJA SERYJNA:

            wskaźniki i zarządzanie reklamacjami

 1.  Omówienie wymagań logistycznych
 2. Podsumowanie i wnioskiSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?