• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Specyficzne wymagania PSA dla dostawców

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań PSA w oparciu o specyficzne wymagania klienta w kontekście wdrażania nowych projektów oraz zarządzania produkcją seryjną.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest zarówno do osób współpracujących bądź zaczynających współpracę z PSA – inżynierowie ds. jakości, inżynierowie ds. systemu, osoby zarządzające produkcją, inżynierowie ds. jakości dostawców, osoby zajmujące się nowymi uruchomieniami.


PROGRAM SZKOLENIA: Specyficzne wymagania PSA dla dostawców

 
1. Specyficzne wymagania klienta PSA w świetle IATF 16949 oraz powiązania normatywne
2. Supplier Quality Manual jako przykład rozszerzenia CSRów

 • APQP
 • PPAP
 • FMEA
 • Charakterystyki specjalne, bezpieczeństwa oraz regulacyjne.
 • PCAT (analiza mocy produkcyjnych według PSA)
 • Naprawa / przeróbka wg wymagań PSA
 • GP12
 • Procedury eskalacji
 • Audyty wg PSA (NSA, PCPA, LPA, wstęp dot. QSB+)
 • Zarządzanie zmianą

3. Ogólna charakterystyka portalu dostawców PSA

 • Aplikacja SPOT, ocena dostawcy, wskaźniki, komunikacja
 • reklamacje gwarancyjne
 • Neo-Logistics, precyzja dostaw
 • Zarządzanie reklamacjami:
 • Procedura GP5+


Czas trwania szkolenia: 2 dni- 16 h szkoleniowych (1 h szkoleniowa = 45 minut).Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane