Szkolenie Specyficzne wymagania PSA dla dostawców

szkolenie zamknięte

Przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań PSA w oparciu o specyficzne wymagania klienta w kontekście wdrażania nowych projektów oraz zarządzania produkcją seryjną. Komunikacja z klientem.

CELE SZKOLENIA
Przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań PSA w oparciu o specyficzne wymagania klienta w kontekście wdrażania nowych projektów oraz zarządzania produkcją seryjną. Komunikacja z klientem. Interpretacja wymagań do IATF.

METODY PRACY:
WYKŁAD, GRY, ĆWICZENIA, DYSKUSJE.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest zarówno do osób współpracujących bądź zaczynających współpracę z PSA – inżynierowie ds. jakości, inżynierowie ds. systemu, osoby zarządzające produkcją, inżynierowie ds. jakości dostawców, osoby zajmujące się nowymi uruchomieniami.

PROGRAM SZKOLENIA :  
1. Specyficzne wymagania klienta PSA w świetle IATF 16949 oraz powiązania normatywne
2. Supplier Quality Manual jako przykład rozszerzenia CSRów
 • APQP
 • PPAP
 • FMEA
 • Charakterystyki specjalne, bezpieczeństwa oraz regulacyjne.
 • PCAT (analiza mocy produkcyjnych według PSA)
 • Naprawa / przeróbka wg wymagań PSA
 • GP12
 • Procedury eskalacji
 • Audyty wg PSA (NSA, PCPA, LPA, wstęp dot. QSB+)
 • Zarządzanie zmianą
3. Ogólna charakterystyka portalu dostawców PSA
 • Aplikacja SPOT, ocena dostawcy, wskaźniki, komunikacja
 • reklamacje gwarancyjne
 • Neo-Logistics, precyzja dostaw
 • Zarządzanie reklamacjami:
 • Procedura GP5+

Czas trwania szkolenia: 16 h szkoleniowych (1 h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?