• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie System sugestii pracowniczych

szkolenie otwarte/zamknięte

Trener w ramach pracy warsztatowej przekaże uczestnikom skuteczne rozwiązania w zakresie budowy systemów sugestii pracowniczych. Uczestnicy zapoznają się z najlepszymi rozwiązaniami stosowanymi w organizacjach.  Równocześnie uczestnicy szkolenia wypracują na zajęciach ramowy schemat wdrożenia programu sugestii dla swoich organizacji. 

CELE SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest skoncentrowane na wyzwaniach, przed którymi stoją firmy produkcyjne i osoby nimi zarządzające. Jego celem jest zdobycie umiejętności przez osoby zarządzające pozwalających na wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników będących w organizacji. Wiele firm jest wstanie ponosić duże koszty na doskonalenie swoich procesów płacąc firmą doradczym a tymczasem specjalistów, znających ich procesy i problemy, ma w organizacji.   
 • Dzięki naszemu doświadczeniu w organizowaniu wielu warsztatów dla firm produkcyjnych, stworzyliśmy program szkoleniowy, które najlepiej odpowiada aktualnym wyzwaniom i trudnościom, z jakimi borykają się organizacje w zakresie wykorzystania potencjału pracowniczego do doskonalenia swoich procesów.
 • Każdy moduł warsztatowy obejmuje zarówno treści teoretyczne, jak i przykłady programów i rozwiązań funkcjonujących w różnych organizacjach, które mogą być wsparciem dla uczestników szkolenia przy budowie własnych systemów sugestii. 

ADRESACI SZKOLENIA:

 • kierownictwo produkcji średniego i wyższego szczebla (menedżerowie produkcji, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • specjaliści ds. produkcji, inżynierowie produkcji aspirujący na stanowiska kierownicze,
 • koordynatorzy Lean Manufacturing,
 • koordynatorzy Kaizen,
 • inżynierowie ciągłego doskonalenia,
 • pełnomocnicy ds. jakości.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 

 • nauka przez praktykę
 • poznanie najlepszych praktyk tworzenia programu sugestii pracowniczych
 • przegląd rozwiązań możliwych do zastosowania przy wdrożeniu programu Kaizen
 • inspirujące ćwiczenia i warsztatowa forma
 • rozwój umiejętności motywowania pracowników do zgłaszania pomysłów 
 • i usprawnień

PROGRAM SZKOLENIA: System sugestii pracowniczych

Wprowadzenie:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. 
 • Szczupła kultura zarządzania.
 • Niż demograficzny. Starzejące się społeczeństwo. 
 • Proces ciągłego doskonalenia.
 • 3 podejścia do zmiany – Kaizen, Kaikaku, Kakushin.
 • Co to jest system sugestii pracowniczych?
 • Korelacja celów firmy z celami systemu sugestii 
 • Jak zachęcić do zgłaszania usprawnień?

System sugestii pracowniczych:

 1. Co to jest sugestia pracownicza?
 2. Kaizen, Kaikaku, Kakushin. 
 3. Koordynator programu.
 4. Definicje w programie „pomysł”, „nagroda”, ”komisja”.
 5. Niezbędne dokumenty w programie „regulamin”.
 6. Karta zgłoszenia pomysłu.
 7. Ocena pomysłów. 
 8. Nagrody finansowe i pozafinansowe.
 9. Ustalenie Systemu Motywacyjnego.

Przygotowanie do wdrożenia systemu:

 • Główne elementy systemu sugestii.
 • Co zrobić przed wdrożeniem systemu sugestii?
 • Określenie potrzeb i celu wdrożenia systemu sugestii.
 • Projektowanie metod zbierania pomysłów.
 • Kryteria i zasady zgłaszania i oceniania sugestii.
 • Obowiązek czy cel – postawy pracownicze.
 • Stworzenie procedury funkcjonowania systemu.
 • Rola i odpowiedzialność.

Wdrożenie systemu:

 • Promocja systemu sugestii.
 • Szkolenie pracowników.
 • System zbierania i przetwarzania sugestii.
 • Wizualizacja wyników oraz informacja zwrotna.
 • Przykłady wniosków, wdrożeń, dokumentów.
 • Refleksja oraz akcje doskonalące.

Funkcjonowanie systemu:

 • Proces wdrażania zgłoszonych pomysłów.
 • Utrzymanie systemu.
 • Wsparcie zarządu oraz kierownictwa.
 • Monitorowanie systemu. Typowe wskaźniki.
 • Świadoma kadra kierownicza.
 • Komunikacja i promocja systemu sugestii.
 • Korzyści z programu. Korzyści dla pracownika i organizacji.
 • Najczęstsze problemy. Jakich błędów uniknąć – sprawdzone rady.
 • Doskonalenie programu sugestii pracowniczych i pracowników składających pomysły.
 • Tworzenie zespołów KAIZEN do rozwiązywania problemów.

Warsztaty doskonalające w ramach programu sugestii:

 • Myślenie zbieżne i rozbieżne
 • Prowadzenie warsztatów kaizen
 • Narzędzia wykorzystywane na warsztatach.
 • Rozgrzewki umysłowe
 • Burza mózgów
 • 5Why
 • Kreatywność
 • Pułapki przy pracy zespołów KAIZEN

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo ukończył studia trenera biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Przez dziesięć lat związany z Volkswagen Motor Polska, gdzie odpowiadał za rozwój i szkolenia pracowników oraz za system zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie. Koordynator projektu Pracy grupowej oraz projektów doskonalących „KVP”. Konsultant i trener Stowarzyszenia ds. Badania Pracy
i Organizacji Przedsiębiorstw Refa w zakresie Lean manufacturig. Trener, moderator workshopów koncernowych uczestnik wielu projektów z zakresu modelowania linii produkcyjnych.

Autor kilku publikacji na konferencjach naukowych w zakresie zarządzania wiedzą w organizacjach
i efektywnych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście podniesienia sprawności organizacji.Wybierz termin szkolenia

cena 1 790,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1690,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane