Szkolenie Poprawa efektywności urządzeń - wskaźnik OEE - ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem "katapulty"

szkolenie otwarte/zamknięte

Metodologia obliczania wskaźnika OEE, OAE, TRS.Metody i sposoby zbierania danych o zdarzeniach obniżających efektywność maszyn.Mikro przestoje -dlaczego nie należy ich bagatelizować.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych) 
 
 

Program szkolenia

1. Równowaga między: efektywnością – jakością – kosztami – bezpieczeństwem jako źródło sukcesu w biznesie.
 
2. OEE jako jedno z podstawowych narzędzi sprawnego funkcjonowania Lean Manufacturing.
 
3. Metodologia wyboru parametrów maszyn do kalkulacji OEE.
 
4. Klasyfikacja i typy strat w odniesieniu do efektywności maszyn.
 
5. Metodologia obliczania wskaźnika OEE, OAE, TRS.
 
6. Metody i sposoby zbierania danych o zdarzeniach obniżających efektywność maszyn.
 
7. Mikro przestoje – dlaczego nie należy ich bagatelizować.
 
8. OEE a SMED, 5S, PM – minimalizacja negatywnego wpływu na efektywności procesu.
 
9. System dzielenia się informacją (system spotkań) – raportowanie OEE.
 
10. Metoda określania nowych celów dla wskaźnika OEE w perspektywie średnio i długo terminowej (SMART)
 
11. Powiązanie efektywności z celami premiowymi indywidualnymi i zespołowymi – motywowanie pracowników.
 
12. Wizualizacja i stosowanie OEE jako podstawowe narzędzie Pracy Zespołowej na poziomie produkcji.
 
13. Rola OEE w funkcjonowaniu praktyki produkcyjnej Ukierunkowanego Doskonalenia (KAIZEN).
 
14. OEE a Pareto – wycena strat, metoda wyboru Projektów Poprawy.
 
15. Podstawy systemu rozwiązywania problemów (Problem Solving) –  omówienie metody A3.
 
16. Systemy automatycznego zbierania danych na potrzeby OEE (MDC).
 
17. Case study – ćwiczenie praktyczne: obliczania wskaźnika OEE.
 


Wybierz termin szkolenia

cena 1200,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1100,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane