• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Poprawa efektywności urządzeń - wskaźnik OEE - ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem "katapulty"

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią obliczania wskaźnika OEE, OAE, TRS , metodami i sposobami zbierania danych o zdarzeniach obniżających efektywność maszyn oraz przyczynami mikroprzestojów- dlaczego nie należy ich bagatelizować.

 

PROGRAM SZKOLENIA: Poprawa efektywności urządzeń- wskaźniki OEE, ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem "katapulty"

1. Równowaga między: efektywnością – jakością – kosztami – bezpieczeństwem jako źródło sukcesu w biznesie.
 
2. OEE jako jedno z podstawowych narzędzi sprawnego funkcjonowania Lean Manufacturing.
 
3. Metodologia wyboru parametrów maszyn do kalkulacji OEE.
 
4. Klasyfikacja i typy strat w odniesieniu do efektywności maszyn.
 
5. Metodologia obliczania wskaźnika OEE, OAE, TRS.
 
6. Metody i sposoby zbierania danych o zdarzeniach obniżających efektywność maszyn.
 
7. Mikro przestoje – dlaczego nie należy ich bagatelizować.
 
8. OEE a SMED, 5S, PM – minimalizacja negatywnego wpływu na efektywności procesu.
 
9. System dzielenia się informacją (system spotkań) – raportowanie OEE.
 
10. Metoda określania nowych celów dla wskaźnika OEE w perspektywie średnio i długo terminowej (SMART)
 
11. Powiązanie efektywności z celami premiowymi indywidualnymi i zespołowymi – motywowanie pracowników.
 
12. Wizualizacja i stosowanie OEE jako podstawowe narzędzie Pracy Zespołowej na poziomie produkcji.
 
13. Rola OEE w funkcjonowaniu praktyki produkcyjnej Ukierunkowanego Doskonalenia (KAIZEN).
 
14. OEE a Pareto – wycena strat, metoda wyboru Projektów Poprawy.
 
15. Podstawy systemu rozwiązywania problemów (Problem Solving) –  omówienie metody A3.
 
16. Systemy automatycznego zbierania danych na potrzeby OEE (MDC).
 
17. Case study – ćwiczenie praktyczne: obliczania wskaźnika OEE.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut) 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane