• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie TWI - szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

Szkolenie TWI (Training Within Industry) jest skierowane do doświadczonej kadry by ta była w stanie skutecznie i efektywnie dzielić się swoją wiedzą z innymi pracownikami.

Cel programu TWI jest szybki rozwój nowej kadry produkcyjnej, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości. Celem nadrzędnym jest wyszkolenie kadry produkcyjnej by w sposób ciągły, bezpieczny, szybki i poprawny wykonywali swoją pracę.


PROGRAM SZKOLENIA: TWI


Istota TWI
•    historia TWI – geneza powstania,
•    rola – instruktora TWI
•    kluczowe kompetencje instruktora TWI
•    główne etapy TWI

Instruowanie pracowników (Job Instructions)
•    Standardowe metody instruowania
•    błędy, które popełniamy w trakcie prowadzenia instruktażu

Metoda IP, cztery kroki przygotowania szkoleń przez zwierzchnika dla podwładnych
•    arkusz Podziału Pracy – przygotowanie i możliwości wykorzystania
•    odpowiednie przygotowanie szkolonego pracownika
•    obserwowanie podwładnego podczas wykonywania danej czynności
•    zwierzchnik monitoruje postępy pracy podwładnego

Metoda Czterech Kroków w rozwiązywaniu problemów z pracownikami
•    zdobycie wszystkich niezbędnych faktów
•    dokładne i rzetelne przemyślenie każdego potencjalnego rozwiązania, jego skutków. Wybór rozwiązania
•    podjęcie odpowiednich działań i sprawdzenie rezultatów

Efektywna komunikacja interpersonalna z uczniem  w realiach TWI – kluczowe umiejętności instruktora
•    pytania i aktywne słuchanie
•    obawy pracowników – jak je łagodzić?
•    udzielanie informacji zwrotnej – pochwała i reprymenda
•    komunikaty pozytywne i negatywne wobec ucznia
•    motywacja instruktora i ucznia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 h szkoleniowych w rozbiciu na dwa dni po 4 h szkoleniowe dziennie, 1h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane