• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Tworzenie laboratorium wewnętrznego wg wytycznych IATF 16949:2016

szkolenie zamknięte

Celem szkolenie jest zaznajomienie uczestników z procedurą przygotowania i rejestracji systemu monitorowania temperatury i wilgotności oraz identyfikacja wymagań odnośnie personelu laboratorium.

PROGRAM SZKOLENIA: Tworzenie laboratorium wewnętrznego wg wytycznych IATF 16949:2016

1. Opracowywanie dokumentacji:

  • procedury,
  • instrukcje sprawdzania / kalibracji wyposażenia,
  • formatki systemowe i dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania laboratorium.

2. Przygotowanie i rejestracja systemu monitorowania temperatury i wilgotności.
3. Identyfikacja wymagań odnośnie personelu.
4. Wzorce niezbędne do prowadzenia sprawdzenia/kalibracji środków kontrolno-pomiarowych.
5. Spójność pomiarowa jako zapewnienie zaufania do wiarygodności pomiarów.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?