• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie VDA 1 Dokumentacja i archiwizacja

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania dokumentacją w cyklu życia wyrobu oraz uzyskanie zrozumienia w obszarze systematyki klasyfikacji.

CELE SZKOLENIA

I. Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania dokumentacją w cyklu życia wyrobu
II. Uzyskanie zrozumienia w obszarze systematyki klasyfikacji
III. Nabycie umiejętności budowania DRP
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Uczestnik dowie się, co oznacza utrzymywanie i przechowywanie udokumentowanych informacji,
 • nauczy się definiować wytyczne dotyczące postępowania z informacjami i?dokumentacją,
 • jak klasyfikować dokumentację,
 • co to jest cykl życia informacji,
 • jakie są specyficzne wymagania klientów OEM w zakresie archiwizacji

PROGRAM SZKOLENIA: VDA 1 Dokumentacja i archiwizacja


1. ISO 9001:2015, a VDA 1 wyd. 4

 • Udokumentowane informacje 7.5
 • Kryteria nadzoru 7.5.3
 • Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji 7.5.2

2. CSR w zakresie archiwizacji
3. Wprowadzenie do podręcznika VDA 1

 • Historia i zmiany
 • Oznaczenia
 • Charakterystyki specjalne
 • Obligatoryjność stosowania

4. Omówienie pojęć i definicji stosowanych w podręczniku
5. Systematyka informacji
6. Postępowanie z informacjami i sposób ich przechowywania

 • Komunikacja
 • Charakterystyka nadzoru dokumentacji
 • Pojęcie klasyfikowania
 • Postępowanie z dokumentacją tymczasową
 • Postępowanie z kopiami i katalogami
 • Reklasyfikacja

7. Cykl życia dokumentacji
8. Systematyka klasyfikacji
 
Warsztaty:

 • Budowanie matryc dla poszczególnych klas dokumentacji
 • Omówienie przykładowych Document Rentention Policy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane