• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie VDA FFA -Analiza części wadliwych na rynku

szkolenie zamknięte

Zapoznanie się z procesem NTF i jego wdrożeniem krok po kroku, warsztaty tworzenia raportu NTF z uwzględnieniem wszystkich wytycznych standardu VDA FFA, wiedza odnośnie przeprowadzania auditu NTF.

KORZYŚCI

Uczestnik:
- zapozna się z procesem NTF i jego wdrożeniem krok po kroku
- nauczy się tworzyć raport NTF z uwzględnieniem wszystkich wytycznych standardu VDA FFA
- nabędzie wiedzę odnośnie przeprowadzania auditu NTF
- zdobędzie informacje, jakie wymagania stawiają poszczególni producenci samochodów w obszarze analizy zwrotów z rynku

CELE SZKOLENIA

I. Podniesienie świadomości, jak przekłada się wdrożenie procesu zwrotów z rynku w organizacji na koszty związane z gwarancją
II. Zapoznanie z aspektami bazy lessons learned i jej praktycznego wykorzystania dla przyszłych projektów
III. Uzyskanie zrozumienia w obszarze wymagań IATF w odniesieniu do zwrotów gwarancyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA: VDA FFA -Analiza części wadliwych na rynku


1. Wprowadzenie i cel NTF
2. Objaśnienie najważniejszych pojęć (Technical Factor, MiS, IPTV)
3. Wdrożenie wymagań standardu w organizacji
4. Przebieg i założenia dla procesu NTF
a. Planowanie dla obszaru analizy części
b. Podział obszaru analizy części
c. Analiza części w łańcuchu dostaw
5. Rodzaj i przebieg procesu kontroli
a. Kontrola standardowa
b. Kontrola w warunkach eksploatacyjnych
6. Czynniki inicjujące proces NTF
a. Poszczególne kryteria uruchomienia procesu NTF
7. Poszczególne kroki w procesie NTF
a. Analiza NTF
b. Zbieranie danych
c. Ocena danych
8. Ocena procesu
a. Komunikacja
b. Dokumentacja
9. Faza końcowa procesu NTF
10. Logistyka
11. Zasoby
a. Zasoby ludzkie
b. Zasoby materialne
12. Informowanie o zmianach w ramach procesu NTF
13. CIP wg założeń VDA
14. CSR VW/ Daimler/ FCA
15. Wymagania IATF w odniesieniu do zwrotów gwarancyjnych
a. Informacje zwrotne z serwisu (8.5.5.1)
b. Dane wejściowe do przeglądu zarządzania – uzupełnienie (9.3.2.1)
c. Zadowolenie klienta – uzupełnienie (9.1.2.1)
d. Systemy zarządzania gwarancjami (10.2.5)
e. Reklamacje klienta i analiza zwrotów z rynku (10.2.6)
16. Field failure analysis Audit standard, a VDA 6.3

Warsztaty:

1) Tworzenie raportu NTF zgodnie z wytycznymi standardu (case study)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane