Szkolenie Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych w motoryzacji

szkolenie zamknięte

Uczestnicy muszą być czynnymi audytorami wewnętrznymi, po procesie wewnętrznej kwalifikacji/wymagana podstawowa wiedza z zakresu Core Tools.

PROGRAM SZKOLENIA: Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych w motoryzacji

1. ISO 19011:2018: 

  • Podejście oparte na ryzyku,
  • Audytowanie ryzyk i szans,
  • Ryzyka związane z programem audytów.

2. Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji - zarys podręcznika IATF "Rules for Achieving” ver. 05.
3. IATF Auditor Guide ver. 04, a audytorzy wewnętrzni.
4. Audytowanie Core Tools:

  • PPAP/APQP – wdrożenie w połączeniu z CSR,
  • MSA , SPC – ocena analiz,
  • FMEA – powiązanie z Flow-chart i Planem kontroli.

5. Jak przeprowadzić audyt oparty na podejściu procesowym?
6. Audytowanie specyficznych wymagań klienta (Customer Specific Requirements).
7. Definiowanie niezgodności – ćwiczenia praktyczne.
8. Sytuacje audytowe – najczęstsze problemy.
9. Wyzwania w pracy audytora.
10. Ocena działań poaudytowych/zarządzanie niezgodnościami.
11. Dokumentowanie dowodów na zgodność.
12. Przykłady rozwiązań do zarządzania programem audytów oraz kompetencjami audytorów.
13. Scenki audytowe – praca z kamerą (udział dobrowolny). 
14. Podsumowanie i test wiedzy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1h = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?